> A Plejádokbeliek


Mi vagyunk a plejádok, egy energiaközösség a Fiastyúkról. Történetünk messzire nyúlik vissza. Őseink egy másik világból érkeztek, amely már megvalósította a tökéletességet. Ti egy olyan bolygón éltek, amely a beteljesedés felé halad, és mi azért jöttünk, hogy segítsünk a feladat teljesítésében. Eljött az idő. Ami most a Földön történik, az kihat az egész világmindenségre. A beteljesedés abból áll, hogy megértitek, kik is vagytok, és az élménnyel gazdagodva haladtok tovább.
Őseink a Föld Eredeti Tervezői közé tartoztak. A mi őseink a ti őseitek is egyben, ezért rokonainkként tekintünk rátok. Őseink DNS-üket a jelenleg élő embertípus tervezőinek adták, és ez a DNS részévé vált az emberi faj kromoszómaállományának. Mivel a realitások egyike sem állandó, és a jövő sincs előre elrendezve, csak egy sor eshetőség létezik, lehetőséget látunk arra, hogy egy sokkal pozitívabb jövendőt teremtsünk a Föld számára. Vissza akarjuk hozni a fényt erre a bolygóra, és szeretnénk helyreállítani a Földet, hogy ismét betölthesse eredeti rendeltetését - vagyis, hogy egy csodálatos intergalaktikus információcsere-központ legyen. Ez az átalakulás nem csak a Földet fogja érinteni; hatással lesz a jövőtökre, a jelenetekre és az egész világmindenségre. Ez szenzáció ! Olyan helyen és időben jöttetek a Földre, amikor adott a fejlődés lehetősége. Hatalmas lépés előtt állunk, amelyben ti is részt vesztek. És nem vagytok egyedül, hiszen rengeteg energia érkezik a Földre, hogy részese legyen ennek a nagyszabású tervnek. Anyahajók cirkálnak a bolygó körül, amelyek szó szerint energiatranszformátorként működnek. Fénypászmák érkeznek ős öreg csillagrendszerekből, amelyek évezredek óta együtt dolgoznak veletek. Bolygótokra folyamatosan áramlanak ezek az információsugarak.

. . .

A folytonosan érkező információáradatot testetekkel kell felfognotok, átalakítanotok, elraktároznotok és továbbsugároznotok mások felé. Ez a szupertudatosság kialakulása, lényetek átalakulása, annak legmagasabb aspektusába. Tudnotok kell, hogy már most ilyenek vagytok, csak emlékeznetek kell rá. Azóta, hogy a Harmonikus Konvergencia idején (1987-ben kezdődött el, ekkor történt a felmérés a Földön és minden egyes ember Felettes-Én-je azt válaszolta, hogy készen állunk az energiaváltoztatásokra) felemelkedett a Földet körülvevő függöny, ez az energia folyamatosan érkezik hozzátok a kozmosz távoli részéből. Az energiaáradat úgy nő és erősödik, ahogy egyre inkább alkalmassá váltok a kezelésére. Emlékek, és még sok minden más áradata zúdul majd rátok. Ahogy elérkeztek a Fény Korába, olyan világok nyílnak meg, amelyeknek a létezéséről addig nem is tudtatok. Változás következik, egy dimenzióváltás, amely csökkenti a harmadik dimenzió sűrűségét, s ezáltal magasabb szintekre fogtok emelkedni, ahol csökken a test sűrűsége. Azért jöttetek ide, mert irányítani szeretnétek az evolúciós folyamatot, és részesei akartok lenni. Ez mind nagyon izgalmas lesz, hiszen több valóságsíkon működtök majd. Minden válasz ott van bennetek, mélyen eltemetve. Azért tódulnak felszínre a kérdések, hogy saját bensőtökből felhozhassátok rájuk a válaszokat. Ahhoz, hogy erre képesek legyetek, először el kell hinnetek, hogy az információ valóban bennetek rejlik. Az emberiség kiemelkedően fontos leckét tanul most. A tananyag természetesen az, hogy miként ébredjetek rá saját isteni lényegetekre, kapcsolatotokra a Teremtővel, azaz az Első Alkotóval és mindennel, ami létezik. Csodálatos lények vagytok, a Fény Családjának tagjai. Most azzal a megbízatással jöttetek a Földre, hogy változást hozzatok, és segítsétek az átalakulást. A kulcs a szeretet. A szeretet alkotja a világmindenséget.

 . . .

Mi a magunk világában renegátoknak számítunk. Mint már mondtuk, a saját rendszerünk is átalakulást kíván. Hídként vagy kapocsként dolgozunk a Fény Családján keresztül számos rendszerben azért, hogy megváltoztassuk a sajátunkat. Az, hogy a szeretet és felelősség által növekszik a tudatosságotok, táplál bennünket, feltölt, kiterjed saját tudatosságunkra, és így továbbfejlődhetünk. Vagyis miközben mi a barátaitok és vezetőitek vagyunk, a segítőitek, ti is segítetek bennünket. A plejádok név hallatán érzitek velünk a kapcsolatot, mert segítünk nektek saját információtok, saját tudásotok előhívásában. Közös munkánk idején emlékeztetni szeretnénk benneteket arra, kik vagytok, mert ez szükséges ahhoz, hogy megtalálhassátok saját ösztönzésetek legnagyobb forrását. Ne feledjétek, hogy mi a saját céljaink miatt vagyunk itt, ti pedig a magatok céljai érdekében, és mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy együtt fejlődjünk, és létrehozzunk egy új vibrációs frekvenciát. Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, tanítsunk és fejlődjünk, miközben együtt végigvisszük ezt a folyamatot. A szavak, amelyeket választunk és a koncepciók, amelyekről beszélünk, a testetek legmélyén tárolt kódok megfejtései. Testetek várja a kérdéseket, hogy elkezdhessetek rájuk rezonálni a bensőtökben rejtőző válaszokkal -, vagyis hogy a bennetek lévő sejtemlékek emlékezni kezdjenek arra, amit már tudtok. Ez az a hely, ahol az adat rejtőzik, és az a célunk, hogy ezt az adatot előhívjuk belőletek.

. . .

Ötleteket akarunk felvetni, hogy elgondolkodjatok rajtuk. A gondolat alkot. A gondolat teremtő erejébe vetett megingathatatlan hitetek fogja átalakítani saját megismeréseteket és a bolygó életét. Tőletek függ, ti döntitek el, mit tesztek - ez az egyik dolog, amit szeretnénk megtanítani. Mi információt adunk, de ti döntitek el, mit kezdtek vele: a saját életetekért ti feleltek, nem mi. Ti magatok választottátok azt, hogy itt legyetek. Küldetésetek van: az emlékezés aktivizálása és az emberi létezés értékének visszahelyezése a teremtés előterébe. Szükség van rátok. Életeken keresztül tanultatok, készültetek a mostani feladatra, nem jöttetek felkészületlenül. Mindaz, amit most tudnotok kell, ott rejtőzik bennetek, és az a feladatotok, hogy emlékezzetek a tanításra. Mi csak azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk benneteket. Ez része a mi küldetésünknek....

 . . .

2013 elején az egész Plejádok-rendszer (amibe a Napunk is beletartozik) magasabb "iskolai" osztályzatba lép, és a csillaghalmaz Fényvárosoknak fog otthont adni. A Fényvárosok olyan lakóhelyek, ahol a népesség minden egyes tagja tisztában van a fejlődés szellemi törvényeivel, és tiszteletben tartja minden dolog szentségét. A Fényvárosok lakosai felismerik életcéljukat, és önmaguk, közösségeik és az egész létezés fejlődése és növekedése érdekeinek alávetve élik életüket (Isteni Terv szerint), és elérik legalább a Krisztus-tudat szintjét.


. . .

A Krisztus-tudat szint elérése A Krisztus-tudat szintet elérők alapítják meg az Új Földet és elhozzák a Megvilágosodás Korát/Fény Korát/Aranykort/Vízöntő Korát. A Krisztus-tudat eléréséhez szükséges kvantumugráshoz fizikai és érzelmi testeinknek át kell esniük speciális gyógyításokon, megnyílásokon, hogy egyáltalán előkészüljünk a változásokra. A Plejádok Fényküldöttei tevékenységének ez az egyetlen célja, vagyis hogy ezáltal megtisztítsák az utat számunkra (bennünk) Krisztus tömeges méreteket öltő, második eljövetele előtt. Segítségükkel lényegében ráébredünk megvilágosodott mesteri mivoltunkra, és még itt a Földön - emberi testben - Krisztus-tudatosságra teszünk szert - emberről emberre terjedő megvilágosodás útján.

 . . .

A Plejádok Fényküldötteinek tevékenysége A Plejádok Fényküldöttei akkor jelennek meg nálunk, amikor az emberiség egy nagyobb fejlődési ciklus végéhez ért. Ráébresztenek minket aktuális fejlettségi szintünkre és mutatják az utat a következő szint (jelen esetben a Krisztus-tudat) elérése felé. A Plejádok Fényküldötteinek kidolgozott, hatékony módszerük van arra, hogyan gyógyítsuk meg, alakítsuk át, és készítsük fel szervezetünket a változásokra. A plejádokbeliek azonban nem csak ezeknek a technikáját hozták el, hanem maguk is hatékonyan részt vesznek a munkában

> Az Idő követei . . .

Itt vagyunk. Mi vagyunk a plejádok, egy energiaközösség a Fiastyúkról. Történetünk messzire nyúlik vissza. Őseink egy másik világból érkeztek, amely már megvalósította a tökéletességet, univerzumot alkotott. Ti egy olyan bolygón éltek, amely a beteljesedés felé halad, és mi azért jöttünk, hogy segítsünk a feladat teljesítésében. Ezt a beteljesedést, vagy átalakulást az idők kezdete óta jósolják. Eljött az idő. Ami most a Földön történik, az kihat az egész világmindenségre.

A beteljesedés abból áll, hogy megértitek, kik is vagytok, és az élménnyel gazdagodva haladtok tovább. Őseink olyan univerzumból érkeztek, amely már beteljesítette önmagát, és együtt jutottak arra a felismerésre, hogy az a világ volt az Első Alkotó, az Ős Ok, az Első Alkotó utazása az időben. Olyan világból jöttek, amely felfedezte önnön lényegét - az alkotást. E lényeg felfedezése által értettük meg, hogy alkotók vagyunk.

Ahogy általában történik, ha egy forma tökéletesedése befejeződött, őseink választhattak: visszatérnek az Első Alkotóhoz - csak egy mozdulat az egész - és maradnak abban a vibrációban, vagy továbbmennek. Úgy döntöttek, hogy követekként ebbe a világba jönnek, mert felismerték, hogy egy napon ti is készen álltok majd a beteljesedésre. A Plejádokra vagyis a Fiastyúkra jöttek, mert ez a csillagrendszer tud majd nektek segíteni egy napon, a legnehezebb időben, a válság idején, amikor majd készen álltok rá, hogy újra egyesüljetek az Első Alkotóval.

Őseink a Föld Eredeti Tervezői közé tartoztak. A világokban és a civilizációkban az alkotás és a szeretet magvait elhintő nagyszerű rendezők voltak. Mivel értettek hozzá, élvezték a világok hangszerelését, ahogy a karmesterek élvezik a zenekar irányítását. A mi őseink a ti őseitek is egyben, ezért rokonainkként tekintünk rátok. Őseink DNS-üket az Eredeti Tervezőknek adták, és ez a DNS részévé vált az emberi faj kromoszómaállományának.

Mi, a plejádok a ti jövőtökből érkeztünk. A mi jelenünkben létezik egy hely, ahol erőszak és káosz uralkodik. Láttuk a Föld lehetséges jövőit, amelyekben még mindig az erőszak és a hanyatlás az úr. A háromdimenziós valóságban az időt nagyon rosszul értelmezitek: azt hiszitek, hogy az időt percekben vagy fokokban kell mérni. Az idő sokkal tágasabb, mintsem hinnétek. A valóságban az idő kódolja az információkat és játszik velük, lehetővé téve, hogy egyszerre több valóságba léphessetek be, megnyújtva, eltorzítva, elgörbítve és kitekerve önmagát. Felszállhattok az idő elliptikus görbéjére, és sok realitást megtapasztalhattok egyszerűen azáltal, hogy végigmentek ezen a görbén. Eközben azt is felfedezhetitek, hogy az idő se nem állandó, se nem kézzelfogható.

Mivel a realitások egyike sem állandó, és a jövő sincs előre elrendezve, csak egy sor eshetőség létezik, lehetőséget látunk arra, hogy egy sokkal pozitívabb jövendőt teremtsünk a Föld számára. Vissza akarjuk hozni a fényt erre a bolygóra, és szeretnénk helyreállítani a Földet, hogy ismét betölthesse eredeti rendeltetését - vagyis, hogy egy csodálatos intergalaktikus információcsere-központ legyen. Visszajöttünk hát az időben egy olyan helyre, amelyet magnak nevezünk, hogy véghezvigyük a változtatást. Ez az átalakulás nem csak a Földet fogja érinteni; hatással lesz a jövőtökre, a jelenetekre és az egész világmindenségre.

Ez szenzáció ! Olyan helyen és időben jöttetek a Földre, amikor adott a fejlődés lehetősége. Hatalmas lépés előtt állunk, amelyben ti is részt vesztek. És nem vagytok egyedül, hiszen rengeteg energia érkezik a Földre, hogy részese legyen ennek a nagyszabású tervnek. Anyahajók cirkálnak a bolygó körül, amelyek szó szerint energiatranszformátorként működnek. Fénypászmák érkeznek ősöreg csillagrendszerekből, amelyek évezredek óta együtt dolgoznak veletek. Bolygótokra folyamatosan áramlanak ezek az információsugarak.

A folytonosan érkező információáradatot testetekkel kell felfognotok, átalakítanotok, elraktároznotok és továbbsugároznotok mások felé. Sokan közületek telepatikus kapcsolatot fognak létesíteni ezekkel az anyahajókkal. Az egész olyan lesz, mintha saját rádióállomásotok lenne, amelyen keresztül egy gazdag információmezőre hangolódhattok rá, amikor csak akarjátok.

Ez a szupertudatosság kialakulása, lényetek átalakulása annak legmagasabb aspektusába. Nem kell félnetek attól, hogy ilyen lénnyé váltok, hiszen már most ilyenek vagytok, csak emlékeznetek kell rá. Azóta, hogy a harmonikus konvergencia idején felemelkedett a Földet körülvevő függöny, ez az energia folyamatosan érkezik hozzátok a kozmosz távoli részéből. Az energiaáradat úgy nő és erősödik, ahogy egyre inkább alkalmassá váltok a kezelésére. Most olyan hihetetlenül gyors tempóban fejlődtök, hogy ennek az évtizednek minden egyes éve olyan hosszúnak tűnik majd, mint tíz, vagy még annál is több év az előző században. Érezzétek, mennyi mindent fogtok elérni, érezzétek, kikké fogtok válni. Olyan lesz, mintha száz évet éltetek volna le egy évtized alatt.

Emlékek és még sok minden más áradata zúdul majd rátok. Sokan fogtok a hajókon utazásokat tenni a naprendszer különböző részeibe. Ahogy elérkeztek a Fény Korába, olyan világok nyílnak meg, amelyeknek a létezéséről addig nem is tudtatok. Magatok mögött hagytátok a régi korokat: a bronzkort a vaskort, az ipari forradalom korát, az információrobbanás korát, és még sok mást. Ezekben a korokban kellett elvetni a magot, elültetni a palántát, gondozni, és az élet lehetőségeit a harmadik dimenzióba helyezni.

Változás következik, egy dimenzióváltás, amely csökkenti a harmadik dimenzió sűrűségét, s ezáltal magasabb szintekre fogtok emelkedni, ahol csökken a test sűrűsége. Azért jöttetek ide, mert irányítani szeretnétek az evolúciós folyamatot, és részesei akartok lenni. Ez mind nagyon izgalmas lesz, hiszen több valóságsíkon működtök majd.

Minden válasz ott van bennetek, mélyen eltemetve. Azért tódulnak felszínre a kérdések, hogy saját bensőtökből felhozhassátok rájuk a válaszokat. Ahhoz, hogy erre képesek legyetek, először el kell hinnetek, hogy az információ valóban bennetek rejlik. Az emberiség kiemelkedően fontos leckét tanul most. A tananyag természetesen az, hogy miként ébredjetek rá saját isteni lényegetekre, kapcsolatotokra az Első Alkotóval és mindennel, ami létezik. A lecke az, hogy felismerjétek: minden összefügg mindennel, és ennek a mindennek ti is részei vagytok.

A világmindenség hatalmas régióiban számos kultúra és társadalom létezik, és ezek a társadalmak és kultúrák a kezdetektől fogva látogatták ezt a bolygót. Nem csupán mi, plejádok jöttünk el segíteni, mi csak egyetlen csoport vagyunk egy csillaghalmazról. Sokan utaztak már ide, több okból is. A földönkívüliek többsége azért jön, hogy segítse a felemelkedéseteket, de vannak olyanok is, akik más céllal érkeznek.

Történelmetek során igen különleges időket éltetek már meg. Sokan közületek már évezredekkel korábban kapcsolatba léptek a Földdel, csillagenergia formájában vagy a magasabb birodalmakkal való együttműködés révén. Teljes mértékben tudjátok, hogy milyen gondokkal küszködött már a Föld, hányszor mozdultak el a szárazföldek, és hányszor érkezett segítség az égből.

Amikor istenné kiáltottátok ki azokat, akik az égből jöttek, hogy segítsenek nektek a fejlődésben, eltorzult az információ. Ugyanolyan módszerrel hoz létre istenségeket a ti társadalmatok, ahogy a gyermekek idealizálják a felnőtteket, akik olyasmire képesek, amire ők nem. A módszert az a hit motiválja, amely szerint idejöveteletek célja a változás. Hatalmas kihívás a harmadik dimenziós világ, mert kevéssé korlátoz. A korlátok révén struktúrák jönnek létre. E folyamat során alkottok, és azt is megtanuljátok, hogy részei vagytok az Első Alkotónak, és az Első Alkotó vágyik a megismerésre.

Csodálatos lények vagytok, a Fény Családjának tagjai. Most azzal a megbízatással jöttetek a Földre, hogy változást hozzatok, és segítsétek az átalakulást. A kulcs a szeretet. A szeretet alkotja a világmindenséget. A jelenlegi technológia a Földön csak egy bizonyos szintig fejlődhet, mert az emberiség még nem képes megérteni, hogy a további fejlődéshez szeretetre van szükség. Az energia az alkotás bármely formáját felöltheti, de ha valakit munka közben kapzsiság vagy gyűlölet hajt, vagy bármilyen más érzelem, amely nem a fény felé visz, csak egy meghatározott szintig juthat el. Ehhez a vibrációhoz csak korlátozott információ érkezik. A szeretet az építőanyag, ezért annak, akiben szeretet él, korlátlanok a lehetőségei. A cél az, hogy a fényt, amely információ és szeretet - tehát maga az Alkotás -, viszszahozzuk a Földre. Egy korszakokon át tartó sötét rendszer megváltoztatásához olyan lázadókra van szükség, mint a Fény Családjának tagjai.

Mi a magunk világában renegátoknak számítunk. Mint már mondtuk, a saját rendszerünk is átalakulást kíván. Hídként vagy kapocsként dolgozunk a Fény Családján keresztül számos rendszerben azért, hogy megváltoztassuk a sajátunkat. Az, hogy a szeretet és felelősség által növekszik a tudatosságotok, táplál bennünket, feltölt, kiterjed saját tudatosságunkra, és így továbbfejlődhetünk. Vagyis miközben mi a barátaitok és vezetőitek vagyunk, a segítőitek, ti is segítetek bennünket.

Hová vezet benneteket ez az átalakulás ? Szeretnénk látni, hogy megszerzitek a képességet, amellyel tudatosan formálhatjátok világotokat. Most arra készültök fel, hogy a sorra alakuló számos üj világban elültessétek fajotok magvait, palántáit. Mivel emléktáratokban őrzitek mindazt, ami a Földön valaha történt, képesek lesztek arra, hogy másokat tanítsatok, és tudatosan megmutassátok az irányt, amerre más világoknak haladniuk kell.

Egy nagyszabású terv résztvevői vagytok. Mindannyian kaptatok az alkalmon, hogy jelen lehettek ezen a kihívásokkal teli helyen, ebben az időben. Biztosak voltatok benne, hogy meg tudjátok tenni. Mielőtt idejöttetek, azt is elmondták nektek, hogy sok segítséget fogtok kapni. Fejlődésetek különböző fordulópontjain különféle entitások érkeznek majd a bolygóra, többfajta megnyilvánulásban, azért, hogy ösztökéljenek, lendületbe hozzanak, felvillanyozzanak, emlékeztessenek benneteket - de nem azért, hogy helyettetek bármit is elvégezzenek. Mi is ösztökélők vagyunk, katalizátorok. A plejádok név hallatán érzitek velünk a kapcsolatot, mert segítünk nektek saját információtok, saját tudásotok előhívásában.

Közös munkánk idején emlékeztetni szeretnénk benneteket arra, kik vagytok, mert ez szükséges ahhoz, hogy megtalálhassátok saját ösztönzésetek legnagyobb forrását. Ha kitűzhetnénk mindenkinek egy életpályát, vagy megmutathatnánk egy létezési irányt, azt kérnénk, legyetek az út mutatói. Amint ilyen minőségben léteztek, vagyis mások ösztönzésének igazi forrásaként, életetek maga lesz a fény, a legnagyobb csoda !

Ne feledjétek, hogy mi a saját céljaink miatt vagyunk itt, ti pedig a magatok céljai érdekében, és mi mindannyian azért vagyunk itt, hogy együtt fejlődjünk, és létrehozzunk egy új vibrációs frekvenciát. Meg akarjuk törni azokat a hitpéldázatokat, amelyek a fejlődésben elkülönítik az embereket. Követséget szeretnénk felállítani, a harmónia és együtt-ködés szövetségét. Ennek érdekében olyan információkat juttatunk el hozzátok, amelyek lényetek legmélyéig megráznak benneteket, mindegy, miben hittetek korábban.

Mi, a plejádok, a csoport, aki hozzátok szól, valami érdekes tapasztalattal kívánjuk gazdagítani saját anyagunkat. Amikor először szólaltunk meg 1988-ban, csoportunk ötven-hetvenöt entitásból állt. Közülük néhányan testben éltek, néhányan test nélkül, de mindnyájan plejádok voltak. Számunk azóta megnőtt, és a közösségnek ma több mint száz entitás a tagja, a legkülönbözőbb rendszerekből. "Plejádok Plusz"-nak lehetne ma nevezni bennünket. Vannak a realitásunkban olyanok, akik nem hiszik el, hogy véghez tudjuk vinni, amit elhatároztunk. Szerintük túl nagy a véletlen szerepe, és túl sok kockázatot vállalunk, de azért tűkön ülve várnak, és figyelik, mi történik.

Sokan azt hiszitek, azért jöttünk, hogy félelmet hintsünk el köztetek, de mi ezt nem így látjuk. Senkit nem akarunk megijeszteni: csak tájékoztatni szeretnénk benneteket. Ha egy sötét szobában ültök és furcsa hangokat hallotok, az félelmetes lehet. De ha felkapcsoljátok a villanyt, és megnézitek, mi okozta a zajt, elmúlik a félelem. Tájékoztatni akarunk benneteket arról, mit csináltok. A fény tudás - a tudatlanság sötétség. Azt szeretnénk, ha a fényben élnétek, nem a sötétben.

Azért beszélünk hozzátok, mert fejleszteni akarjuk saját tudatosságunkat egy sokkal szabadabb akarat és kinyilvánítás felé. Ahogy ti azon a feladaton dolgoztok, hogy változtassatok a rendszeren, amelyben éltek, a mi feladatunk annak a rendszernek a megváltoztatása, amelyben mi élünk. Ittlétünk nem céltalan. Mint már mondtuk, a jövőtökből jövünk, és bizonyos értelemben nem érkeztünk üres kézzel. Szükségünk van rátok, ahogyan nektek is ránk. Ti a Fény Családjának tagjaiként egy nagyszerű új lehetőséget tudtok bemutatni, beépíteni, beiktatni a létezés e szektorából a következő húsz évben kialakuló realitások láncába, hiszen ti fizikailag itt éltek, ezen a bolygón. A változás rajtatok keresztül következik be. Amit most tesztek, az ránk is kihat. Ami a Földdel történik, ránk is nagy hatással lesz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsünk, tanítsunk és fejlődjünk, miközben együtt végigvisszük ezt a folyamatot. A dolgokról alkotott saját elképzeléseinket azért adjuk át nektek, hogy egy magasabb tudatosságig juttassunk el benneteket. Nem áll szándékunkban azt állítani, hogy ez a verzió és csakis ez a verzió az igazi. Az egész tanításnak nemes célja van. A történeteket, amelyeket hallani fogtok, azzal a szándékkal dolgoztuk ki, hogy a tudatosság magasabb síkjaira emeljenek benneteket. Ez a törekvésünk.

A szavak, amelyeket választunk és a koncepciók, amelyekről beszélünk, a testetek legmélyén tárolt kódok megfejtései. Testetek várja a kérdéseket, hogy elkezdhessetek rájuk rezonálni a bensőtökben rejtőző válaszokkal -, vagyis hogy a bennetek lévő sejtemlékek emlékezni kezdjenek arra, amit már tudtok. A történeteinket hallgatva emlékezni fogtok.

Beszélgetésünk célja az, hogy kitágítsuk a valóságról alkotott elképzeléseiteket; de soha ne vegyétek szó szerint azt, amit mondunk. Mindig kövessétek a nagyobb spirált, amelyet szándékunkban áll létrehozni, hogy megpillanthassátok a nagyobb képet. Soha ne érjétek be azzal, ahogy mi megfogalmazunk egy elképzelést, hiszen csak azért vagyunk itt, hogy megnyissuk a paradigmáitokat, megrázzuk a ketreceiteket, hogy keresni kezdjétek a lényetek mélyén tárolt igazi tudás, a valódi tudás aktiválásának módját. Ez az a hely, ahol az adat rejtőzik, és az a célunk, hogy ezt az adatot előhívjuk belőletek.

Ötleteket akarunk felvetni, hogy elgondolkodjatok rajtuk. Arra akarunk rávenni benneteket, hogy ne ragadjatok le egyetlen elgondolásnál sem. Vállaljátok azt, amit vállalni most még haboztok, vagy amitől féltek. Tudnotok kell, hogy ha szembenéztek lényetek úgynevezett sötét vagy árnyékos részeivel, mások számára is megteremtitek a felszabadulás lehetőségét. Itt visszaérünk az első és végső tantételhez: a gondolat alkot. Akármilyen helyzetben találjátok is magatokat, a saját gondolatotok ereje vitt oda. És a gondolat teremtő erejébe vetett megingathatatlan hitetek fogja átalakítani saját megismeréseteket és a bolygó életét.

Azt javasoljuk, hogy kételkedjetek mindenkiben, aki túlmagyaráz dolgokat, vagy kész válaszokkal áll elő. Fontos, hogy több különböző véleményt és történetet ismerjetek meg. Hallgassatok meg mindent, amit mondanak nektek, aztán nézzétek meg, hogy hihetőnek tűnik-e. Szolgálja-e saját hasznotokat vagy felemelkedéseteket ?

Tőletek függ, ti döntitek el, mit tesztek - ez az egyik dolog, amit szeretnénk megtanítani. Mi információt adunk, de ti döntitek el, mit kezdtek vele: a saját életetekért ti feleltek, nem mi.

Szeretjük magunkat mesemondónak nevezni. A mód, ahogyan a dolgokat elmondjuk, bizonyos mértékig hihető, de nem mentes bizonyos fokú túlzásoktól sem. Ugyanakkor a történet, amelyet adott alkalommal elmondunk, természetesen nem az egyetlen történet; nem a végső, és soha nem az egyetlen igazság. Csak egyetlen töredék, a nagyobb kép egy apró darabja.

Mindegy, milyen történetet meséltünk ma, garantáljuk, hogy egy év múlva más mesét mondunk, mert addigra már képesek lesztek a dolgokat nagyobb léptékben felfogni. A történet tehát állandóan változni fog. Az a feladatotok, hogy megtaláljátok a történeten belül a saját azonosságotokat, megtaláljátok azt, amit tudtok - nem azt, amit hinni akartok, vagy amit mondtak nektek. Fontos, hogy bízzatok abban, amit tudtok, mert a tudás jelenti a kapcsolatot az Első Alkotóval. Ahogy emlékezni kezdtek a saját szerepetekre, mindannyian megértitek majd, hogy az életetek szól valamiről.

Ti magatok választottátok azt, hogy itt legyetek. Küldetésetek van: az emlékezés aktivizálása és az emberi létezés értékének visszahelyezése a teremtés előterébe. Szükség van rátok. Életeken keresztül tanultatok, készültetek a mostani feladatra, nem jöttetek felkészületlenül. Mindaz, amit most tudnotok kell, ott rejtőzik bennetek, és az a feladatotok, hogy emlékezzetek a tanításra. A mostani életetek nem az, amelyben új információkat kaphatnátok. Mint már mondtuk, ez alatt az élet alatt emlékeznetek kell mindarra, amit már tudtok. Mi csak azért vagyunk itt, hogy emlékeztessünk benneteket. Ez része a mi küldetésünknek.

> Az Első Alkotó . . .

Az emberiség egy kísérlet. Az emberiséget megtervezték, mint ahogy szinte minden mást is, ami a teremtés révén létezik. Az Első Alkotó már régóta kísérletezik a teremtéssel ebben a világban, hogy felfedezze, felemelje és kifejezhesse önmagát. Az Első Alkotó elhozta az élet esszenciájának energiáját - saját maga kiterjesztéseit - ebbe az univerzumba, és a kiterjesztéseket felruházta mindazzal az adománynyal, amije csak volt. Mindenét örömmel és szabad akaratából adta át. Sok más világegyetem létezik, és a világok kialakításának sok egyéb módja van; ezt az univerzumot a szabad akarat zónájaként alakították ki, ahol minden megengedett.

Az Első Alkotó azt mondta önmaga kiterjesztéseinek: - Menjetek, alkossatok, és hozzatok vissza hozzám mindent. -Ugye, milyen egyszerű megbízás volt ? Más szavakkal kifejezve azt mondta: - Magamat adom nektek. Induljatok, és adjátok tovább magatokat szabadon, hogy minden, amit ebben a világegyetemben létrehoztok, megértse, hogy minden én magam vagyok.

Az Első Alkotó ezen kiterjesztései - akiket teremtő isteneknek fogunk nevezni - elindultak, és megkezdték kísérleteiket az Első Alkotó magukkal vitt energiáival. Elkezdték létrehozni saját hierarchiájukat, amely aztán további hierarchiákat teremtett. Minden új hierarchia egy másikat hozott létre, hogy azt felruházza saját lényegével, és segítse az univerzum kialakulását. Végül az egyik galaktikus rendszerben megszületett a terv, hogy alakítsák a Földet intergalaktikus információcsere-központtá. Elképesztő terv volt. A Föld gyönyörű hely volt, az egyik galaktikus rendszer szélén, amelyet a többi galaxisból könnyen el lehetett érni. Közel volt sok kapuhoz, a sztrádákhoz, amelyeken az energiák közlekednek az űrben.

Hatalmas sürgés-forgás kezdődött, hogy az összes galaxis leképezését kialakítsák ezen a bolygón. A teremtő istenek némelyike mesteri genetikus volt. Hierarchiájuk révén egymáshoz tudták láncolni a molekulákat - az identitás, a frekvencia és az elektromos töltés kódolt molekuláit -, hogy életet teremtsenek. Sok tudatos civilizáció adta át DNS-mintáit, hogy saját kódjának leképezése megjelenjen ezen a bolygón. Ezután a mestergenetikusok különböző fajokat terveztek. Embereket és állatokat alkottak, eljátszadozva a DNS-ekkel, amelyeket a tudatos civilizációk adtak nekik abból a célból, hogy a Föld az információcsere központjává válhasson, a fény központjává, Élő Könyvtárrá. A Föld átalakításának ötlete nagyszerű terv volt.

A Föld Eredeti Tervezői a Fény Családjának tagjai voltak. Olyan lények, akik a tudat egy aspektusával - amelyet mi fénynek nevezünk - dolgoztak és álltak kapcsolatban. A Fény Családja létrehozta az általa elképzelt információ-központot. Kialakítottak egy helyet, ahol a galaxisok átadhatják egymásnak az információt, ahol mindenki jelen lehet és megoszthatja másokkal saját specifikus tudását. A Földet kozmikus könyvtárrá akarták alakítani, egy hihetetlenül szép hellyé, ahol majd felfedezhetik, miként lehet információt tárolni a rezgésekben és a genetikai folyamatokban.

Az időn kívül százezer évek telhetnek el, amelyből az időn belül élő ember csak egyetlen évet érzékel tudatosan.

A teremtő istenek nem az időben léteztek, mint tudjátok. Semmit nem jelentett számukra pár százezer vagy akár egymillió év.

Különféle energiák jöttek létre. Talán ötszázezer évvel ezelőtt éltek emberfajták a Földön, amelyek nagyon fejlett civilizációkat hoztak létre. Nem azokról a kultúrákról beszélek, amelyeket ti Lemúriának vagy Atlantisznak hívtok -számunkra ezek modern civilizációk. Mi ősi civilizációkról beszélünk, a messzi Déli-sark valamelyik jégsapkája alatt eltemetett civilizációkról.

A földi Élő Könyvtár terve végül harc kirobbantója lett. Meglehetősen csábítónak tűnt ahhoz, hogy valaki birtokolni akarja. A Föld korai történetében harcok folytak az űrben a bolygó uralmáért. Gondolkoztatok már valaha is azon, hogy ki uralja a Földet ? Remek ingatlan. Azt hiszitek, csak úgy gazdátlanul hagyták az űrben ?

Csatározások kezdődtek, és a Föld a kettősség színterévé vált. Egyes istenek, akiknek jogukban állt azt tenni, amit akartak - hiszen a Föld a szabad akarat zónája -, eljöttek és átvették a hatalmat. Ezt úgy nevezzük, hogy a Föld kifosztása. Mintha lerohanták volna a Wall Street hivatalait. Ezek a teremtő istenek körülbelül háromszázezer évvel ezelőtt támadták meg a Földet - ez az az idő, amelyet ti történelmi távlatokban az emberi civilizáció kezdetének neveztek. Pedig egyszerűen csak az az időpont, amelyről a tanítások alapján azt hiszitek, hogy az volt az emberi civilizáció kezdete. Valójában egy későbbi időszak kezdete volt, a modern emberiség időszakának kezdete.

A csatározások kialakulása idején az entitások egy bizonyos csoportja harcolt az űrben, és megnyerte magának a Föld területét. A hódítók nem akarták a Földön élő ősfajt -az embert - tájékoztatni arról, hogy mi történt. Egy egységes fajt könnyebb irányítani. Innen ered az, hogy a tudás a fény, a tudás hiánya pedig a sötétség. Ezek az entitások kioltották a fényt, és a Föld az ő területük lett. Ez új megvilágításba helyezi a fény jelentőségét, igaz ? Nagy volt a radioaktivitás, a nukleáris tevékenység, és a Föld darabokra szakadt. Az eredeti faj, vagyis az emberiség pusztulni kezdett és szétszóródott.

Ezek az új teremtő istenek, az új tulajdonosok szintén mestergenetikusok voltak. Tudták, miként kell életet teremteni, és ezt a bolygót saját céljaikra akarták felhasználni. Bizonyos energiák számos különböző megfontolásból hoznak létre és tartanak fent területeket; az egyik ilyen megfontolás az, hogy mindennek van tudata.

A tudat folyamatosan áramlik. A tudat vibrál, illetve bizonyos elektromágneses frekvenciákon vibrálásra kényszeríthető. A tudat elektromágneses energiáit rá lehet venni, hogy egy adott módon vibráljanak, hogy táplálékforrást hozzanak létre. Ahogy az almát különböző módon lehet elkészíteni és elfogyasztani, a tudat is több módon állítható elő és dolgozható fel.

Saját evolúciójuk folyamatában néhány entitás felfedezte, hogy ha életet teremt és a tudat formáinak frekvenciáit modulálva tudatosságot ad dolgoknak, azzal saját magát táplálja - tehát fel tudták tölteni magukat. Kezdték érteni, hogy pontosan ilyen módon táplálja önmagát az Első Alkotó is. Az Első Alkotó másokat küld ki, hogy elektromágneses frekvenciákat hozzanak létre, saját táplálékának forrásait.

A bolygó új tulajdonosainak másfajta étvágya volt és más frekvenciái, mint a korábbiaknak. Ők káosszal és félelemmel táplálkoztak. Ezek éltették, stimulálták és tartották hatalmon őket.

Az új tulajdonosok, akik háromszázezer évvel ezelőtt érkeztek ide, azok a csodálatos lények, akikről a Biblia, a babiloni és sumér agyagtáblák tesznek említést, és még sok más szöveg az egész világon. Idejöttek a földre, és átrendezték a DNS-eteket azért, hogy csak egy bizonyos, korlátok közé szorított frekvencián legyetek képesek kommunikálni, mert ez a frekvencia táplálta és tartotta őket hatalmon.

Az ősi emberfajta csodálatos lény volt. Tizenkét szálas DNS-ét sok tudatos civilizáció adományozta. Amikor megérkeztek az új tulajdonosok, azonnal dolgozni kezdtek a laboratóriumaikban. Egy egészen másfajta embert alakítottak ki, amelynek más volt a DNS-e - kétszálas, kettős spirálból álló DNS. Fogták az ember eredeti DNS-ét, és szétszerelték. Az eredeti minta ott maradt az emberi sejtekben, de nem működött - szétszedték, lekapcsolták az áramkörről.

Az emberi sejtekben fénykódolt szálak húzódnak, az energia finom vékony szálai, amelyek a tudást őrzik. Ezek a finom kis szálak együtt, kábelként működve - ahogy az üvegszálas optika dolgozik - kialakítják a DNS-etek spirálját. Amikor átrendeztek benneteket, csak a dupla spirál maradt meg. Mindent kikapcsoltak, ami nem volt szükséges az életben maradáshoz, és ami információkkal látott volna el. Csak a kettős spirál maradt meg, mert az egy irányítható, befolyásolható frekvenciára csatlakoztatott benneteket. A bolygó köré - mintegy elektromos kerítésként - frekvenciafüggönyt húztak, hogy irányíthassák az emberek modulálható és irányítható frekvenciáinak mennyiségét. A frekvenciapajzs megnehezítette a fény frekvenciájának - az információnak - a behatolását. Amikor a fény frekvenciái mégis képesek voltak áthatolni a kerítéseken, nem volt fény, amely fogadja őket. Az emberi DNS-t kikapcsolták, a fénykódolt szálak már nem voltak szervezett egységek, így a fényt hozó alkotó kozmikus sugarak nem tudtak hová csatlakozni, nem tudtak mihez kapcsolódni.

Milyen szerepet játszotok ti ebben a történetben ? A Fény Családjának tagjai vagytok. Néhányatok számára ez az egész csak olyan, mint egy álom. Emlékeztetni akarunk benneteket arra, amit lényetek mélyén már tudtok. Azért jöttünk erre a bolygóra, hogy memóriabankjaitokat aktiváljuk. A fény sávján át arra ösztönzünk benneteket, hogy kezdjetek emlékezni arra, kik vagytok, teremtsétek meg saját realitásotokat, változtassátok meg a frekvenciát a bolygón, és követeljétek saját magatok és e terület jogos örökségét.

Mi, a plejádok az időn át jöttünk vissza, a fény képviselőinek nyomdokain, egy olyan helyre, amit talán a múltunknak nevezhetnénk. Azért érkeztünk, hogy megosszunk veletek egy frekvenciát, azt a frekvenciát, amelyet mindannyian szabadon választva erre a bolygóra hoztatok, hogy megváltoztassátok az átalakított emberi faj DNS-ét. Érdekes történet. Hatalmas szenzáció lehetne.

Az Eredeti Tervezők nem akarják elveszíteni területüket. Ugye nem hiszitek, hogy csak úgy feladják ? Az Eredeti Tervezők megkérték a Fény Családját, hogy áradjanak be, töltsék meg tartalommal az eredeti tervet, és egymás után testet öltve hozzák vissza a fényt - vagyis az alkotó kozmikus sugarak által érkező információt - oda, ahonnan eltűnt. A Fény Családja itt kezdte a munkát egy olyan rendszerben, ahol már nem volt fény és nem volt tudás. Az emberiség törvényeit átalakítva ezek az alkotó kozmikus sugarak elkezdtek behatolni az emberi testekbe, először egy-egybe, majd emberek csoportjába. Az elmúlt korszakokon át ezek a tudást szállító frekvenciák csak nagyon kis mennyiségekben tudtak eljutni erre a bolygóra. Egy időben ádáz harcok folytak az állandóan kifejezési formát kereső fény, vagyis a tudás távoltartására. Az Eredeti Tervezők tudták - s ez a tolerancia nagy leckéje volt számukra -, hogy meg kell tanulniuk megérteni a teremtő isteneket, akik elvették az ő tervüket.

Az Eredeti Tervezők kialakították új tervüket, amit akkor akartak bevetni, ha eljön az idő a Föld frekvenciájának megváltozására, amikor a tulajdonosok elpusztulnak, ha nem tudják átalakítani saját frekvenciájukat. Az érzelem táplálékforrás. Vannak olyanok, akiknek a táplálékforrása a szeretet, és az Eredeti Tervezők a Föld frekvenciáját a szeretet frekvenciájává kívánják átalakítani. A jelenlegi tulajdonosok félelemből, aggodalomból, káoszból, éhségből és reménytelenségből álló táplálékforrását meg kell szüntetni.

Találjátok ki, ki fogja eltüntetni ezt a táplálékforrást. Ti magatok ! A Fény Családjának tagjai vagytok, tehát lázadók. Rendszerrombolók vagytok. Azért jöttetek ide, hogy legyőzzétek saját félelmeiteket, és megmutassátok a bolygó többi lakójának, hogy semmitől nem kell félniük. Szerettek bevonulni, és bajt keverni. Erről vagytok híresek ti, a Fény Családjának ezen ága. Híresek vagytok arról, hogy valóságrendszerekbe hatolva megváltoztatjátok a frekvenciát, a tudást hozva el. A Fény Családjának tagjaiként a térítőmunka nem a ti feladatotok. Ti csak egyszerűen behatoltok rendszerekbe, és érzékelőként működtök; ti fogadjátok testetekbe az alkotó kozmikus sugarakat. Emberekként álruhában vagytok, és lehetővé teszitek, hogy megtörténjen ez a folyamat.

Kódolva vagytok, és ahogy az emlékeitek ébredezni kezdenek, reagálni fogtok a tervre, amellyel ideérkeztetek, hogy részt vállaljatok a frekvenciaátalakításban. Lesz egy bizonyos frekvencia, amelyet megragadtok, megtartotok, fenntartjátok, és azon a frekvencián fogtok élni. A fizikai, mentális, érzelmi és spirituális testetek által elektronikus pulzálások formájában szétküldött adás lényege az önazonossággá vált frekvencia. Mindenkire hatással vagytok azzal, hogy a saját frekvenciátokkal éltek, bárhová is mentek. Éppen ezt teszitek most. Sokan vannak, akik már értik a megbízatásukat, és vannak olyanok, akiknek az emlékezete csak most kezd ébredezni.

Az emberi fajra hatást gyakorló frekvenciamoduláció megváltoztatásának terve magában foglalja a DNS-etek és a fénykódolt szálak kicsomagolását. Ez most óriási tervnek tűnik. A Föld a maga módján segíti az univerzum fejlődését. A Föld az a hely ahol a dolgok megtörténnek; a Föld a forró pont, a hely, ahol lenni kell. Az a hely, ahol a terv kibontakozik. Ami a Földön történik, az nagyon sok világra hatással van.

A Fény Családja tagjaiként már sokszor vállaltátok, hogy a Földre jöttök - sokféle álruhában, különböző időrendszerekben -, hogy beletanuljatok a szerepetekbe, felépítsétek a figurát, és megfelelően felkészüljetek. Szükségetek volt arra, hogy megtapasztaljátok a földi létet, és felkészüljetek arra az időre, amikor elkezdődik a frekvencia átalakítása, és nagy tömegekben fogtok testet ölteni, hogy a tervet mozgásba lendítsétek.

A Fény Családja mindenhol egyesülni kezd. Arra kell összpontosítanotok a figyelmeteket, ami közös bennetek, és nem arra, ami eltérő. A Fény Családjának tagjaiként semleges módon hoztok információt a bolygóra, saját fejlődésetek elősegítésére. Ezt kell tennetek - hiszen a saját fejlődésetek a bolygó fejlődését is befolyásolja.

DNS-etek kettős spirálból tizenkét szálúvá fog fejlődni. Ez a tizenkét spirál megfelel a testen kívül és belül elhelyezkedő enegiaközpontoknak, a csakráknak. Már most is több millióan vagytok ezen a bolygón, akik küldetést teljesítetek. Vállaltátok, hogy idehozzátok a küldetés beteljesíté-séhez szükséges frekvenciát. Egyre több embercsoport válik tisztává, és ezek a csoportok hatással vannak másokra. Hamarosan egészen világosan kezditek majd látni, hogy kik is vagytok és mi a feladatotok.

Érdemes részesévé válni ennek a folyamatnak, amely hihetetlen evolúciós ugrást jelent, és ez a következő húsz évben gyorsított ütemben zajlik majd le. Vannak olyanok, akikben már végbement a DNS tizenkét szálának - a tizenkét spirálnak - az újrarendezése. A DNS tizenkét spirális szála a testen belül és kívül egymással kölcsönhatásban áll. A tizenkét szál kapcsolata azt jelenti, hogy a tizenkét energiavagy információ-központ működésbe léphet, és egymásnak küldözgethetik az információkat.

Ezekből a központokból hét tradicionálisan a testen belül helyezkedik el, öt pedig a testen kívül. Általában csakraköz-pontokként ismertek, és a naprendszeretek általatok jelenleg ismert tizenkét égitestének forgására vannak hangolva -a tizenkét égitestre, amelyek, ahogy ti látjátok, három dimenzióban vibrálnak. A tizenkét égitest forgásában benne van a tudás: együtt forognak a csakrarendszerekkel, amelyek kiérnek egészen az univerzum széléig, és együtt forognak a testeteken belül forgó DNS-sel.

Amikor az emberi DNS újra tizenkét szálú spirálrendszerbe kezd szerveződni, és e tudás birtokában kezd működni, hihetetlen erő jelenik meg. Egyének, csupán azáltal, hogy összejönnek, és közösen fejezik ki, hogy meg akarnak tenni valamit - együtt válnak a kozmosz minden részéből érkező energiák telepatikus befogadóivá -, megváltoztathatják az univerzum arculatát. Az emberi DNS újrasodrásá-nak folyamatát mi mutációnak nevezzük.

Amint a Fény Családjának tagjaiként képessé váltok arra, hogy ezt a mutációt a testetekbe fogadjátok, képesek lesztek egységbe rendezni a tizenkét információ-központotokat. Akkor majd egyre inkább megértitek, hogy a saját tapasztalataitokat ti magatok hozzátok létre, és megtanuljátok, hogy tudatos alkotókká váljatok. Ami még ennél is fontosabb, megtanultok tudatosan emlékezni arra, kik vagytok.

Ahogy a tizedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik csakrátok kezd kinyílni, sok bolygón kívüli energia jelenik meg életetekben. Egyre többen és többen hordjátok magatokban

a magasabb frekvenciákat, és idevonzzátok ezeket az energiákat. A tizedik csakra a naprendszerhez kapcsolódik, a tizenegyedik a galaxishoz, a tizenkettedik egy ponthoz valahol az univerzumban. Amikor már uraljátok ezeket a frekvenciákat, olyan információkat hoztok erre a bolygóra, amelyek a világ nagy részét megdöbbentik és megrázzák.

Identitások, kultúrák olvadnak majd össze, sok "új világrend" áramlik be, nagy káoszt és bizonytalanságot teremtve. A Fény Családjának tagjaiként ti ezt egyszerűen csak végignézitek, mert tudjátok, hogy káosz és bizonytalanság kell a rendszer megdöntéséhez, hogy azt fénnyel újjá lehessen építeni. Felismeritek, hogy fejlődési folyamat megy végbe, és azok, akik kezelni tudják a változó frekvenciákat, feltétlenül fejlődni fognak. Érdemes most élni a Földön. A terv nagyon jó.

> Kik az isteneid ?Rengeteg a hamis elképzelés az istenség fogalmáról. A világok tele vannak intelligens lényekkel, akik az időn kívül fejlődtek, különféle képességeket és funkciókat alakítottak ki, ami saját alkotó kifejeződésükhöz volt szükséges. A létezés és tudatosság értelme az alkotás, és az alkotás számos formát ölt.

Évezredekkel ezelőtt a Föld csak egy gondolat volt a nagy lények elméjében, akik a létezés új formáinak megalkotását tűzték ki célul. Sok ilyen lény volt hatással az világmindenség teremtésére, és ti isteneknek neveztétek őket. Valójában földönkívüli fényhordozó energiák voltak, akik távol kerültek az Első Alkotótól. Ritkán használjuk az isten szót nagy I-vel. Ha a nagy I-s változatot emlegetnénk, arra az entitásra gondolnánk, akit az Első Alkotóként ismerünk. Az Első Alkotó önmaga szeretet általi kiterjesztésével mindent tudattal ruházott fel. Minden, ami az Első Alkotó útját járja, azonos az Első Alkotóval.

Mi az Első Alkotó kiterjesztéseiként látjuk magunkat - állandóan információkat gyűjtünk, kalandozunk, és tesszük azt, amit tennünk kell, hogy életünk minél érdekesebbé váljon, minél több kihívással legyen tele, hogy ezekkel táplálhassuk az Első Alkotót. Ahogy elgondolásainkkal és törekvéseinkkel tápláljuk, még több energiával ruházzuk fel az Első Alkotót, amit átadhat új teremtményeinek.

Soha nem kerültünk közel az Első Alkotó entitásához. Fejlődésünk jelenlegi szakaszában még azok sem kerülhetnek az Első Alkotó közelébe, akik közülünk a legnagyobb fényrezgés lényei. Nem vagyunk eléggé felkészültek, hogy kezeljük azt az erőteljes kisugárzást. Arra vágyunk, hogy fejlődésünk egy pontján valamikor megpillanthassuk őt, és talán egy időre egyesülhessünk vele. Tudjuk, hogy ez lehetséges, tehát erre törekszünk.

A tudatosság fejlődése és a tudás befogadásának képessége teszi lehetővé azt, hogy valaki az Első Alkotó közelségébe kerülhessen. A Földön már sok ember érezte úgy, hogy egyesült Istennel. Talán egyesülhettek az Első Alkotó egy részével, amely leginkább összhangban állt az akkori vibrációjukkal. Az Első Alkotó teljes vibrációja egy másodperc alatt lerombolhatná a fizikai testet, mert az nem képes ennyi információt befogadni. Azok, akik számotokra az "Istent" jelentik, csak parányi töredékei az Első Alkotónak.

Az Első Alkotó maga is csak egy része valami még nagyobbnak. Az Első Alkotó folyamatosan felfedezi, hogy egy másik teremtés gyermeke, és az önfelfedezés és tudatosságfejlesztés állandó folyamatát éli át. Emlékezz rá, hogy minden dolognak van tudata, de a tudatot soha nem találták fel, az egyszerűen csak volt. A tudatosság tudás, és saját tudásod visz legközelebb az Első Alkotóhoz. Amikor bízol abban, amit tudsz, aktivizálod a benned lakó Istent.

Akkor majd az egész bolygó egyre inkább tudatára ébred annak, hogy valójában milyen nagy a világ, és ki kicsoda az univerzum labdajátékában - nem is csak a világ labdajátékában, hanem az egész kozmikus labdajátékban.

Ahogy a Földön vannak hierarchiák, akár tudsz róluk, akár nem, a kozmoszban is működnek alá- és fölérendeltségi viszonyok. Életedet bárhol leélheted anélkül, hogy foglalkoznál ezekkel. Művelheted a földedet, fizetheted az adóidat, döntést hozhatsz arról, hogy nem mész el szavazni, egyszerűen megfeledkezhetsz a bürokratikus politikai rendszerekről. Valami hasonló módon a Föld is megfeledkezik az univerzumban működő bürokratikus politikai struktúrákról.

Fontos tudni a bürokráciák, a hierarchiák létezéséről, és arról, hogy ezek a szervezetek másként látják az időt, mint ti. Mások nem az általatok ismert időszerkezetben élnek. Ami számotokra egy év, az mások számára talán csak a nap egy rövid szakasza. Amint ezt igazán megértitek, felfogjátok azt is, látszólag miért hagyták magára ezt a bolygót az elmúlt néhány ezer évben. Az ég ismét megélénkült, hatalmas mennyiségű új tudás árad felétek, amelyet fogadnotok kell, és be kell illesztenetek paradigmáitokba, vagyis hitrendszeretekbe. A bolygó kulturális megrázkódtatás előtt áll - hatalmas meglepetés vár rá.

Adott céllal jöttetek ide éppen most: az emberi fajt valaha átalakító teremtő istenek visszatérnek. Néhányan már itt is vannak. Számtalanszor felkeresték már a bolygót, és kísérletek sokaságát végezve elterjesztették az emberi faj számos különböző formáját. Sok tényező befolyásolta a Föld történelmének alakulását. Voltak civilizációk a Földön, amelyek millió évekig virágoztak, kialakultak, majd eltűntek anélkül, hogy bármilyen nyomot hagytak volna maguk után. Ezeket a civilizációkat azok befolyásolták, akiket ti Istennek neveztek.

Történelmetekre számos ilyen fénylény volt hatással. A Biblia sok ilyen lényt összevont, hogy egyetlen lényt képviseljenek, pedig egyáltalán nem egy lényt alkottak, hanem nagyon erőteljes földönkívüli fénylényenergiák voltak. Az ember szemszögéből nézve valóban félelmetes energiát jelentettek, így hát érthető, miért dicsőítették és imádták őket.

A Földön nincs olyan irodalom, amely igaz képet festhetne ezekről a lényekről. Valamennyi isten azért jött ide, hogy tanuljon, s elősegítse saját fejlődését azáltal, hogy kísérletezik a teremtéssel, a tudatossággal és az energiával. Közülük sokan nagyon sikeresek voltak, akik jól megtanulták a leckét, míg mások egészen kétségbeejtő hibákat követtek el.

Kik voltak ezek az ősi istenek ? Olyan teremtmények, akik képesek voltak arra, hogy saját akaratuk szerint alakítsák a realitást, és parancsoljanak a természet szellemeinek. Az emberek már régóta istennek nevezik azokat a lényeket, akik olyan dolgokra képesek, amilyenekre az emberi faj nem.

Sok társadalom ősi kultúráiban megjelentek ezek a lények, akiket az emberek szárnyas teremtményekként vagy fénylabdákként írtak le. A világ tele van találgatásokkal, meghatározásokkal, elképzelésekkel arra nézve, kik voltak valójában az istenek. Azok viszont, akik manipulálni akarták az embereket, kitalálták a saját történetüket, hogy olyan hittételeket hozzanak létre, amelyek segítségével az emberek irá-nyíthatókká válnak. Azt mondták nektek, hogy ezek a lények valóban istenek voltak, ti pedig imádtátok, csodáltátok őket, és engedelmeskedtetek nekik. Ez a hittétel most óriási változás küszöbén áll. Felszínre kerül majd az igazság, az az igazság, amely teljes mértékben meg fogja változtatni a világnézeteteket. Jaj lesz azoknak, akik ezt nem hajlandók észrevenni ! A világ döbbenettől visszhangzik majd.

A bolygót valaha uraló teremtő istenek képesek megjelenni fizikai valóságukban, de leginkább más dimenziókban léteznek. A földet egy bizonyos vibrációs frekvencián tartják, miközben saját maguk táplálására emocionális traumát, vagyis érzelmi megrázkódtatást gerjesztenek. Vannak az életet mindenekelőtt tisztelő lények, de akadnak olyanok is, akik nem tisztelik az életet, és nem értik, milyen kapcsolatban állnak az élettel.

A tudás táplálja a tudást. Nehéz feladat számotokra, hogy megértsétek ezt a megfogalmazást, hiszen ti étellel táplálkoztok. Némely lény tápláléka a tudás. Minden táplálék tartalmaz tudást saját életciklusa valamely pontján, mindegy, hogy sütöd, főzöd vagy a kertben szeded - magadhoz veszed, hogy tápláljon. A ti érzelmeitek táplálékul szolgálnak mások számára. Amikor az irányításuk alatt pusztítást, felfordulást idéztek elő, olyan vibrációs frekvenciát hoztok létre, amely az ő létezésüket segíti, hiszen ők ezzel táplálkoznak.

Vannak olyan lények is, akik a szeretet vibrációjával táplálkoznak, és ez a csoport szeretné visszahozni a bolygóra a szeretet táplálékát. Szeretnék ezt az univerzumot a szeretet frekvenciájára hangolni, hogy azután más világokban is elhintsék ez a magot.

Ti a fény lázadó csoportját képviselitek. Beleegyeztetek abba, hogy visszajöttök a bolygóra. Küldetésetek van. Belebújtok ebbe az anyagi testbe, magatokra veszitek, hogy azután spirituális identitásotokon keresztül megváltoztassátok. Mindnyájan nagy körültekintéssel válogattátok ki a saját célkitűzéseiteket legjobban segítő genetikai vonalakat. Mindenki olyan genetikai történelmet választott, amelybe a Fény Családjának tagjai beleszőtték magukat.

Amikor az emberek a saját, jogszerűen birtokolt területükön éltek és sok realitást ismertek, képesek voltak arra, hogy több dimenzióban létezzenek, az istenekkel egyek és azonosak legyenek. Most kezditek magatokban újra felébreszteni az azonosságtudatot.

Az istenek kifosztották ezt a realitást. Ugyanúgy, ahogy ma megjelenhetnek a testületi fosztogatók, akik átveszik a vállalatot, mondjuk a nyugdíjalapok bősége miatt, a bolygón bőséges források voltak abban az időben, amikor ezek a fosztogató istenek megjelentek. Genetikailag átrendezték az embereket azért, hogy azt higgyék, ők a nagy I-vel emlegetett Istenek.

A Fény Családjának tagjai ebben az időben szóródtak szét erről a bolygóról. Helyüket a tudatlanságban élő sötét csapat vette át. Testetek hordozza a félelmet és az emléket, hogy mennyit harcoltatok a tudásért, amelyet azok az istenek képviseltek, és amelyet elvettek tőletek. Az istenek, akik ezt tették, csodálatos űrlények. Mindenféle manipulációra képesek, és sokféle módon alakítják a realitásokat. Az emberek tudatlanságukban Isteneknek kezdték nevezni ezeket a lényeket, nagy I-vel.

Az Isten nem entitásként jött erre a bolygóra. A nagy I-vel írt Isten mindenben benne van. Nektek csak kis i-vel írandó istenekkel volt dolgotok, akik azt akarták, hogy imádják őket. Össze akartak zavarni benneteket. Ők úgy tekintettek a Földre, mint egy tartományra, egy helyre, amely az ő tulajdonuk a szabad akaratú univerzum galaktikus peremén.

A támadás előtt nagyszerű képességekkel rendelkeztetek. Az ember eredeti biogenetikus példánya hallatlan mennyiségű tudást kapott, interdimenzionális, sok mindenre képes lény volt. Amikor a teremtő istenek elözönlötték a bolygót, úgy találták, hogy az itt élő faj túl sokat tud. A Földön lakó nép túl sok képességgel rendelkezik, éppen úgy, mint a magukat Istennek kiadó lények.

Biogenetikai manipulációt hajtottak végre, és sok mindent leromboltak. Kísérleti fajt hoztak a bolygóra. Az eredeti adatbázist szétszórták, de az nem semmisült meg. Valamikor a DNS-etek szerkezete ép volt, olyan, mint egy gyönyörű könyvtár, ahol minden információ katalogizálva és megjelölve szerepel. Bármit kerestél, pillanatok alatt megtaláltad. Amikor az adatok kikapcsolását célzó biogenetikai átváltoztatás megkezdődött, az olyan volt, mintha valaki eldugta volna a katalóguscédulákat, lerámolta volna az összes könyvet a polcokról, és halomba dobálta volna a földön, ahol többé már nem volt közöttük rendszer. Valaha így szórták szét és kuszálták össze a DNS-eiteket a betolakodók.

Amit elmondunk, az egy történet; történet a javából. Nem a logikus elmétekhez szólunk, hanem a memóriabankotokhoz, hogy emlékezni kezdjetek arra, hogy részesei vagytok ennek a történetnek. Ilyen módon megértitek, mi történt, és mi a ti szerepetek ebben a folyamatban.

Az összes genetikai információ szétszóródott. Megszűnt a rendszer, de a sejtekben megmaradt a nyoma. A kettős spirál volt az egyetlen információ, amelyet meghagytak nektek, hogy életben tartson benneteket. Kikapcsolták viszont a kettős spirál mentén a legtöbb adatbázist, lezárták, hogy életeteket csak egészen minimális tudás birtokában éljétek. Miután magukat Istennek kiáltották ki, könnyű volt benneteket manipulálniuk, és irányíthattak titeket a tudat számos aspektusa révén.

Néhány entitás fogta a létező fajt, amely igazán csodálatos faj volt, és átrendezte saját használatára, önnön szükségleteihez igazította. Lerombolták az emberi fajban lévő információs frekvenciát, megváltoztatták a DNS-t, és meghagyták nektek a kétszálas spirált, amelynek révén képesek voltak tudatlanságban tartani benneteket. Egyszerűen kikapcsolták az elérhetőségi frekvenciátokat, tehát nem tudtátok behangolni saját rádiótokat.

Ezek a teremtő istenek nekiláttak, hogy megváltoztassák az emberi testben lévő DNS-t, amely az intelligenciát, a tervet, a kódot jelentette. Ha egy kódnak nincs területe, ahol működhet, nem tudja aktiválni magát, nem tud kifejezésre jutni. Ha bezárnak titeket egy parányi szobába, és nem adnak teret, hogy növekedhessetek, soha nem tudjátok kifejezni magatokat. Az utóbbi pár ezer évben a kódotok arra volt kényszerítve, hogy egy nagyon leszűkített DNS-ben létezzen.

Az egyik legizgalmasabb aspektusa annak, hogy most éltek a Földön, az, hogy megindult a DNS-etek újrarendezése, újraszervezése. Kozmikus sugarak érkeznek a bolygóra, egy változás előszelét hozva. A testen belül átszerveződés folyik. Az Élő Könyvtár történelmét és tudását őrző szétszórt adatok most megint rendszerré állnak össze.

A DNS fejlődik. Új spirálok vagy fonatok alakulnak, ahogy a fénykódolt szálak újra egyesülni kezdenek. Testetekben az Első Alkotó elektromágneses energiái kezdik ösz-szerendezni a szétszórt adatokat. Mi azért jöttünk, hogy figyeljük ezt a folyamatot, segítsünk nektek, és ezáltal magunk is fejlődjünk.

Amint megvalósul ez az újraszervezés vagy újraegyesítés, az idegrendszeretek sokkal fejlettebb állapotba kerül, s képes lesz arra, hogy sokkal több adatot engedjen be a tudatotokba. Sok, ma még alvó agysejtetek ébred majd fel, és használni fogjátok az egész fizikai testeteket, a helyett a kis rész helyett, amely most működik. Ez a változás, ez az öntudatra ébredés az egész bolygón érezteti majd a hatását.

A Fény Őrei, vagyis azok közületek, akik teljesen át akarják alakítani a jelen valóságot, és más valóságokat szeretnének létrehozni, rögzítik a frekvenciát. Az a frekvencia, amely nincs rögzítve, és amelyet nem tudtok értelmezni, káoszt teremthet. Káoszt fog teremteni. Ezért kell földelnetek magatokat.

A megfelelően felhasznált káosz előidézi az átszervezés állapotát. Összeomlik az idő, és az energia egyre erősebbé válik. Utat vágtok a tudatosság felé, miközben beengeditek testetekbe ezt az energiát, amely segítségére lesz másoknak, hogy nekik ne kelljen keresztülmenniük azon, amin ti átmentetek.

Sok ember érzi majd minden előzmény nélkül ezt az energiát. Mindnyájan vonzzátok a fényt - vagyis az adatokat és a tudást - erre a bolygóra. Miközben ezt teszitek, új Ösvényeket vágtok a tudatosság felé anélkül, hogy egy szót is szólnátok.

A tudatosság új ösvényei új valóságokat hoznak létre, új változatokat, az élet és a létezés új módjait. Ezért elkerülhetetlen társadalmatok összeomlása: nincs benne fény, nincsenek benne többdimenziós lehetőségek. Korlátoz benneteket, és ebbe már belefáradtatok.

A teremtő istenek űrlények, otthonuk a világűrben van. Ők is fejlődésben vannak. Sokan ki akarják őket rúgni a "teremtő istenek klubjából", mert nem értékelik az életet, amelyet teremtenek. A háromszázezer évvel ezelőtti hatalomátvétel előtt az eredeti csoportok közül többen azért dolgoztak itt, hogy információt hozzanak, és megalkossák ezt a hatalmas információ-központot, amely arra szolgált volna, hogy sok galaktikus rendszert összekapcsoljon. Aztán nagy háború tört ki a teremtő istenek között, és az űrlények - akiknek történelmét őrzik a bolygó írásos feljegyzései - megnyerték a harcot. Azért jöttek ide, mert saját céljaikra akarták használni ezt a bolygót. Az Első Alkotónak ebben az univerzumában minden megengedett. És mivel minden megengedett, mindenki sok leckét megtanul.

A teremtő istenek közül néhányan megházasodtak, és egyesítették családjaikat, ahogy Európában sok uralkodócsalád házasság révén egyesítette királyságait. A teremtő istenek egyik fajtát a másikkal keverték, hogy lássák, mit tudnak teremteni. Emlékezz: ismerték a genetikát, és minden dolgot az életerő megjelenítésével és felhasználásával teremtettek, az életerő működésének ismeretében. Jelen pillanatban felfoghatatlan számunkra, milyen hatalmas program volt ez.

Kik ezek, akik idejöttek, és darabjaira szaggatták a Föld eredeti terveit ? Kik ezek az űrlények, akiket olykor Fekete Trikósoknak is nevezünk ? A sötétség erőiről csak kedvesen szabad beszélni. Ne szólj úgy róluk, mintha rosszak lennének. Csak értsd meg, hogy ők tudatlanok, és tudatlanok a rendszerek is, amelyeket létrehoznak, mert azt hiszik, hogy így kell működniük. Valamikor harcoltak, és elzárták magukat a tudás elől. Emiatt most kétségbeesetten küzdenek a még meglévő tudásukért és az életért, hiszen azt ők hozták létre. Létük félelemre alapozott élet, olyan, amely nem tisztel más életeket, amely kihasználja a többi létezést. Kik ezek a lények ? Ők a hüllők. Ezek az űrlények részben emberek, részben hüllők. Ők a Lizzyk - így nevezzük őket, mert kissé kevesebb érzelmet, de ugyanakkor humort akarunk belevinni a dologba, nehogy túl komolyan vegyétek, és túlságosan felzaklasson ez az egész. Nem az ijesztgetés a célunk - tájékoztatni jöttünk. Mindezt legbelül mélyen tudjátok is, és ahogy kezd felszínre jönni a történet arról, kik is vagytok, néhányan hüllőkről szóló emlékképeket is látni fogtok. Csalóka az a hit, hogy mindig csak emberi testet öltötök. A megtestesülés célja a teremtés megtapasztalása, információszerzés a teremtésről, és annak kollektív megértése. Természetes, hogy nem csak egyetlen tapasztalatot szereztek. Az olyan lenne, mintha egész életedben ugyanabban az étteremben csak dinnyét ennél, miközben azt mondogatod, hogy ismersz minden ételt. Ez butaság. Terjesszétek ki a határaitokat, és értsétek meg, hogy rengeteg dolgot kell megtapasztalnotok. Mindenfajta élet csodálatos.

A teremtő istenek sokféle formát ölthetnek, és nem mindegyikük Lizzy. Vannak olyan teremtő istenek is, akik bogárszerűek. Mi, plejádok a félig madár, félig hüllő jellegű teremtő istenekkel állunk rokonságban. Ők az űrből érkeztek, és a madarak energiáját használták fel számos kultúrában. Egyiptomban, Dél-Amerikában és Észak-Amerikában az ősi kultúra rajzaiban felfedezheted a madarak és a hüllők jeleit. A madarak és a hüllők valaha együtt dolgoztak, más időkben pedig harcoltak egymással. Ahogy egyre többet fogtok fel a történtekből, úgy tágul a látókörötök. Emlékeztek majd saját történelmetekre.

A teremtő istenek nagyon közeli rokonságban állnak veletek. Amikor valaki úgy dönt, hogy szülővé válik, beleegyezik abba, hogy tanul a gyermekeitől, felelősséget vállal a jólétükért, és őket is megtanítja a felelősségvállalásra. Ugyanez a helyzet a teremtő istenekkel is. A ti fejlődéseteket figyelve ők is tanulnak az életről, tanulnak arról, amit alkottak, úgyszólván megtanulják, miként váljanak jó szülőkké. Néhány teremtő isten azért alkotott életet, hogy teremtménye gondoskodjon róla, fedezze a szükségleteit. Ők a ti érzelmeitekkel táplálkoztak. Az egyik nagy titok, amelyet e fajnak soha nem árultak el, az, hogy milyen gazdagság és bőség rejlik az érzelmekben.

Az érzelem felfedezését nem tették lehetővé számotokra, mert az érzelmeken keresztül megérthetők a dolgok. Érzelmeitek a spirituális testtel kapcsolnak össze benneteket. A spirituális test természetesen nem fizikai test, csupán a többdimenziós szférában létezik.

Eltolódott a frekvenciamoduláció tartománya, és külső energiák dolgoznak a bolygó megváltoztatásán. Ezeknek az energiáknak szükségük van rátok. Kívülről nem tudják átalakítani a bolygót - belülről kell azt megváltoztatni. Az energiák csak alkotó kozmikus sugarakat hoznak, amelyek a testetekbe hatolnak, és ott, a testeteken belül indítják meg az ugrásszerű fejlődést. Amint megtanuljátok megfelelően használni érzéseiteket, és kontrollálni tudjátok saját frekvenciátokat, képesek lesztek arra, hogy továbbítsátok ezeket a sugarakat. Akkor már nem a félelem frekvenciáját tápláljátok niajd ezen a létsíkon.

Ahogy gyengülni kezd a bolygón a félelem frekvenciája, mindenféle tevékenység veszi majd kezdetét annak érdekében, hogy fokozzák a félelmet, hiszen azok, akik a félelem frekvenciájából élnek, máskülönben elveszítik táplálékukat, ételüket. Megkísérlik tehát visszaállítani a jelenlegi frekvenciát, mielőtt táplálkozásukat a szeretet frekvenciájára állítanák át. A Lizzyk olyan eszközökkel szerelték fel a Földet, amelyek képesek a bolygón uralkodó érzelmi zűrzavart továbbítani és felerősíteni. A káosz így elér hozzájuk, és az tartja fenn őket valamilyen formában.

Ahhoz, hogy eljuss egy bolygóra, szükség van valamilyen kapura vagy útra, amelyen közlekedhetsz. Kiszállhatsz az űrbe, elmehetsz mondjuk a Jupiterre, de ha nem találod meg a kaput, amelyen át a bolygó azon időszektorába kerülhetsz, amelyben élet van, lakatlan és kihalt helyre érkezel. Kapuk teszik lehetővé, hogy a bolygónak abba a dimenziójába juss, ahol élet található. Az idő folyosóira nyíló kapuk a többdimenziós tapasztalás zónáiként működnek.

A Földön is különféle kapuk vannak, amelyeken át különböző fajok, teremtő istenek jöttek ide az űrből. Az egyik hatalmas átjáró, amelyért éppen most dúl a háború, a KözelKeleten található. A Föld történelmét felidézve rájöhetsz, milyen sok vallási és civilizációs dráma érkezett azon a bejáraton át. Az egy hatalmas kapu, a sugara ezer mérföld körüli. Ezért van akkora zűrzavar a Közel-Keleten. Ezt az átjárót használják a Lizzyk, s bizonyos mértékig már régen az ellenőrzésük alá vonták. Ezt a területet használták a működésük alapjául szolgáló föld alatti bázisaik, barlangjaik kiépítésére. A Tigris és az Eufrátesz folyók között elterülő ősi Mezopotámia egy űrkolónia volt, ahol egy bizonyos civilizáció telepedett meg. Kuvait ennek a területnek a bejáratánál fekszik. Ez az a kapu, amelyen át az emberi népesség manipulációja folyik, hogy mások érdekeit szolgálják, szükségleteit kielégítsék.

A Lizzy közösségen belül is vannak jó szándékúak és rosszindulatúak. Miért mondjuk el mindezt ? Miért kell tudnotok erről ? Azért, mert a Lizzy valóság újra visszatér, és beolvad a ti dimenziótokba. A tudatosság ugrásszerű fejlődésének egy része nem csak abból áll, hogy elérkeztek a szeretethez, a fényhez, és tejszínhabos jégkrémet szopogattok minden nap. Azt is meg kell értenetek, milyen összetett a valóság, hány különböző realitás létezik, és hogy ti magatok vagytok mindez. Meg kell ezekkel békülnötök, ezzel a sok valósággal, egyesülnötök kell velük, hogy megvalósíthassátok a lélek kollektív kiáradását. Ilyen módon térhettek viszsza az Első Alkotóhoz.

Rengeteg lehetőségetek lesz arra, hogy sok dolgot megítéljetek, és rossznak minősítsetek. ítélkezés és minősítgetés közben viszont nem fogjátok tapasztalni és érezni az új valóságokat. Ne feledjétek, ez a szabad akarat zónája, és létezik egy Isteni Terv, amely az utolsó terv lesz, az utolsó kijátszható kártyalap. Azt is tudnotok kell, hogy ez az utolsó kártyalap ász lesz.

A bolygón zajló dráma természete igen érdekes. Egy létező rendszer frekvenciamodulációja során bizonyos menynyiségű mágnesesség lép ki a rendszerből. Ez a mágnesesség a rendszerhez valaha is tartozó összes energiát visszavonzza a struktúrához, hogy részt vegyen az evolúcióban vagy a folyamatban. Most magatokhoz vonzotok mindent, amit valaha is átéltetek, hogy érezhessetek mindent, amit ezzel kapcsolatban éreznetek kell.

Az ősidők teremtő isteneit az Isteni Terv miatt vonzzátok most vissza. Részt kell venniük benne, és meg kell érteniük, hogy frekvenciáik meg fognak változni. Ők ellenállnak ennek, mint ahogy sok ember is ellenáll. Ugyanakkor a saját valóságaikat teremtik meg. Az elmúlt háromszázezer év teremtő istenei elfelejtették, ki teremtette őket. Elfelejtették saját isteneiket.

Ti, a Fény Családjának tagjaiként ezt nem felejtettétek el. Feladatotok abban áll, hogy a bolygóra hozzátok a megértést, a tudást, amely stabilizálja az energiát, és létrehozza a teremtő erőt. Ezen a bolygón alábecsülik a fény jelentőségét, mint ahogy a teremtő istenek is alábecsülnek benneteket. Pedig bármilyen nagyszerűek, még nekik is vannak vakfoltjaik. Annyira elvakítja őket a hatalomvágy, hogy egymással harcolnak érte.

A teremtő istenek feladták saját maguk egy részét, és bezárkóztak, belehabarodtak saját tervükbe. Ti kapcsolódtok ezekhez a lényekhez, mert ti vagytok az ő kiterjesztéseik, vagy másképpen: működtető erőik. Azért vagytok itt, hogy hatással legyetek a valóságra nemcsak kívülről, de belülről is. Ez az, amire emlékezni akartok.

A teremtő istenek visszajönnek, hogy újra kifosszanak benneteket, mert nem akarnak éhen halni. Tudják, hogy a rendszer lerombolása zajlik rajtatok keresztül. Visszajönnek, hogy még nagyobb felfordulást és félelmet keltsenek, hogy újra megküzdjenek ezért a területért. Fontos számukra a táplálékforrásuk. Kezdik elveszíteni irányításukat a bolygó fölött, tehát visszamennek a Közel-Keleten lévő eredeti kapujukhoz, ahol ott a fészkük a föld alatt, hogy félelmet és káoszt teremtsenek.

Az Eredeti Tervezők vissza akarják hozni a bolygóra a frekvenciaválasztás szabadságát. Az evolúció legutóbbi szakaszában itt uralkodó istenek frekvenciamodulációt alkalmaznak, megakadályozva a szabad választást. Elrabolják testi energiáitokat azzal, hogy hamis valóságképet adnak minden formában, amelyet csak el tudtok képzelni. Nem mondjuk azt, hogy ezek az istenek rosszak. Egyszerűen csak tájékoztatunk benneteket az eseményekről, és arról, milyen ártatlanul csöppentetek bele mindebbe. Nem tudjátok, hogy minden körülmény megrendezett, minden arra szolgál, hogy egy bizonyos módon érezzetek és gondolkodjatok, meghatározott tudatszinten vibráljatok.

Mi ugyanezt a játékot játsszuk. Nézz csak vissza mindarra, amit tettünk: hát nem éppen egy frekvenciamodulációs tervet állítottunk fel neked szándékosan ? Nem ejtettünk csapdába, nem csábítottunk el, nem győztünk meg szabad akaratodról azért, hogy egy bizonyos frekvencián való vibrálást választhass ? Ugyanazt tettük, amit az építők.

Akkor cselekedtetek mindnyájan a legjobban, amikor feladtátok a télapóról kialakított régi hiedelmeiteket. Ahogy rájöttetek a húsvéti nyúllal, a télapóval, a fogtündérrel kapcsolatos igazságra, ugyanúgy rá fogtok jönni az istenekként imádott energiákkal kapcsolatos mellébeszélésekre, kitalációkra, idealizált változatokra is.

A bolygón most uralkodó energia saját kedve szerint elszipkázza hitrendszereteket. Hihetetlen terjedelmű energiaáramlatokat sugároz kifelé, és ez az energia él. Azt tanultátok, hogy minden idea egy világot teremt: gondolataitok valóságosak, valahová vezetnek. Hatmilliárd ember gondolkodik most. Ennyi élő energia van a Földön. Mi az uralkodó érzelem ebben az energiában, és mit képes ez az energia létrehozni ?

Nem azért vagyunk itt, hogy megmondjuk, ki a jó és ki a rossz, ki kicsoda a hierarchiában. Egyszerűen csak le akarjuk rombolni az illúzióitokat, kipukkasztani a bennetek elültetett hiedelmek léggömbjét. Nem áll szándékunkban azt állítani, hogy ez rossz - csak azt javasoljuk, hogy gondolkodjatok nagyobb távlatokban.

Erezni fogjátok a kézzelfogható veszteséget, amely ezt az uralkodó energiát éri, ha egyre többen közületek már nem az ő akarata szerint vibráltok. Gondoljatok csak arra, mi mindent tehettek, ha legyőzitek a frekvenciamodulációt, vagy a logikus elmétekhez való ragaszkodást, amikor majd tökéletességgel átitatva ott álltok tisztán, mint a Frekvencia Őrzői. Emlékezzetek arra, hogy a fizikai, mentális, érzelmi és spirituális testetek által elektronikus pulzálások formájában szétküldött adás lényege az önazonossággá vált frekvencia. Valahányszor újra birtokába kerülsz annak, amit korábban valaki elszívott előled, és azt a saját akaratod szerint használod, megváltoztatod a bolygón a vibrációt.

A rendszerrombolás egyike azon dolgoknak, amelyekhez igazán értetek. Nem akarjuk kétségbe vonni vagy lebecsülni azokat az eszközöket, amelyeket eddig használtatok, csak azt szeretnénk, ha elhagynátok azokat. Nagy becsben részesítetek olyan hitrendszereket, amelyek már nincsenek hasznotokra, de eljön majd az az idő is, amikor túlhaladtok azokon a lépcsőfokokon, amelyeken mi most vezetünk benneteket. Egy másik energia azt fogja mondani: - Nos, amikor a plejádok ezt mutatták nektek, az akkor nagyon jó volt. Elvezettek titeket ide meg oda. Hadd vigyünk tovább benneteket ! -Az evolúció nem áll meg, mert semmi olyasmit nem kapott ez a bolygó, ami a végső igazságot jelenthetné.

Ha összegzitek hüllőmúltatok történetét, meglátjátok, hogy a történelem patriarchális rendszerének sok, befolyással bíró alakja valójában a hüllők családjának tagja volt. Ahogy nem az egész emberiség rossz, a hüllők sem mind azok. Semmivel sem kevésbé részei ők az Első Alkotónak, mint ti, és nem kevésbé érdekes az ő ábrázatuk és megjelenésük. A mesteri genetikusok sok különböző formát képesek felvenni. Teljesen érthető, hogy amikor egy elszigetelt fajjal kerültök kapcsolatba, az egyik felmerülő gond a teljes igazság feltárásával létrejövő sokk.

Sok más teremtő isten is volt, de csak néhányan öltöttek emberi formát. A mostani nyugtalanságotok és kényelmetlenségérzetetek legnagyobb részben a hüllőtípusú lények létezésének fényéből ered, mert teljes mértékben idegeneknek tűnnek számotokra.

Az volt a szándékunk, hogy az isteneitekről kialakult elképzeléseiteket kiszélesítsük, mert ezek az istenek visszajönnek a Földre. Ezért van most ennyi felfordulás a bolygón. Amint képesek lesztek arra, hogy uraljátok az alkotó kozmikus sugarakból érkező frekvenciát, fel lesztek készülve a találkozásra ezekkel az istenekkel. Mondtuk, hogy néhányan már itt vannak. Itt sétálnak az utcáitokon, tagjai az akadémiáitoknak, ott vannak a kormányaitokban és a munkahelyeiteken. Itt vannak, hogy figyeljenek, és irányítsák az energiát. Néhányan azért jöttek, hogy segítsenek, mások tanulni és fejlődni akarnak itt. Vannak olyanok is, akiknek a szándékai egyáltalán nem magasztosak.

Meg kell tanulnotok felismerni a földönkívüli energiákat. Ez egy szabad akaratú univerzum, tehát minden életforma lehetséges benne. Ha egy energia meg akar ijeszteni, manipulálni próbál, vagy irányítani, az nem az az energia, amelylyel dolgoznotok kell. Megválogathatjátok, kivel működtök együtt. Csak azért, mert valaki fantasztikus és látszólag csodálatos képességeket fejlesztett ki, ez nem jelenti szükségképpen azt, hogy az entitás szellemileg fejlett. Tanuljatok meg különbséget tenni.

Nagyon fontos időket élünk, most kel életre az energia. Minden érzelmetek az életre kelésetek és rejtett képességeitek felismerésének az eredménye. Körös-körül süvít a szél, jelezve, hogy nagy a felbolydulás a levegőben. Itt vannak az istenek. Ti vagytok ezek az istenek.

Ahogy ráébredtek saját történelmetekre, ősi szemetek nyiladozni kezd. Ez Hórusz szeme, amely nem emberi módon lát, hanem egy isten szemszögéből. Ismeri minden dolog kapcsolatát és célját, mert az ősi szem sok valóságba képes belelátni, és meg tudja pillantani a teljes képet. A teljes történetet. Ha kinyitjátok a bennetek is meglévő ősi szemet, nemcsak a saját teljes, személyes történelmetekkel tudtok majd összekapcsolódni, de a bolygó történelmével, a galaktikus történelemmel, a világmindenség történelmével is. Akkor majd valóban rájöttök, kik az isteneitek. Az egyiptomi mitológiában Ozirisz és ízisz fia.

> A szabad zóna emlékei . . .Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer néhány lény, akik alkotni akartak valamit. Hogy ezt megtehessék, be kellett lépniük a teremtésbe, és részben meg kellett változtatniuk, de igencsak finoman. Ezek a lények a tudat egyik aspektusát szolgálták - amelyet fénynek nevezünk -, kapcsolatban álltak vele, és gondosan őrizték. A Fény Őrei különböző időkben találkoztak egymással, együtt dolgoztak, és a valóság különböző birodalmait járták. Terveket készítettek, azokat megosztották egymással, és beütemezték a feladatokat, hogy tudják, mikorra valósulnak meg.

Ennek a fénycsapatnak bizonyos tagjai átgondolták az Első Alkotó lehetőségeit: mit fog tenni, hol tevékenykedik, és milyen módon inspirálják őt. Ezek a lények tudták, mihez lehet kezdeni a fénnyel, és nagyon gondosan hangolták ösz-sze terveiket. Sok százezer éven át a fénylények arra képezték ki magukat, hogy megvalósíthassák elképzeléseiket. Tervezetükben szerepelt a kozmikus megrázkódtatásra való felkészülés is, amely feltételezhetően az Első Alkotó tevékenysége miatt következik be.

Nagy elkötelezettséggel, hosszas előkészületek után fektették le az alapokat. Sokat kellett tanulniuk, mielőtt a merész terv végrehajtásába kezdtek volna. A Fény Őreinek az volt a szándékuk, hogy fogják a fényt vagy a tudást, és elviszik egy olyan valóságba, ahol azt nem fogadják szívesen, mert nem illik oda. Mintha olyan cipőbe próbálnád bedugni a lábadat, amelybe nem fér bele.

A lényeknek volt egy tervük, hogy felkészüljenek arra az időre, amikor a fény már odaülik. Ezek a lények, akikről szó van, ti vagytok, és most jött el az az idő. Az időpontot nagy körültekintéssel választottátok meg, és mindnyájan tudjátok valahol a lényetek legmélyén, hogy céllal érkeztetek ide. Azért jöttetek, hogy megtegyétek a döntő lépést, és beengedjetek a valóságotokba mindent, ami eddig megkötött, mindent, ami finom szálakkal, de acélsodronyként fogva tartott a saját magatokról és a kozmosszal való kapcsolatotokról alkotott ideák között.

Azért jöttetek ide, hogy végrehajtsátok a terveteket, dolgozzatok a fény tudatával, és ennek most jött el az ideje. Eljött az idő a cselekvésre. Csak annyit kell tennetek, hogy mostantól fogva beengeditek ezt az energiát a testetekbe. Ezzel az energiával kell vibrálnotok, és meg kell tisztítanotok az én átjáróit, a fizikai testetekbe zárt érzelmi energiákat. Ahogy elkezditek vizsgálni az éneteket, rájöttök, hogy sok "én" utazik a benső sztrádákon, vagyis a tudatosság belső idegrendszerén. Megértitek, hogy a társadalom nagyon ügyesen kitervelte, miként zárjon el benneteket saját magatok legbizalmasabb, legeredményesebb és legizgalmasabb részének megismerése elől. A Fény Őrzőiként új valóságokat fogtok teremteni, és a bolygó tömegtudatába illesztitek azokat. A feladatot először saját magatokban kell elvégeznetek, meg kell teremtenetek a belső békét és szeretetet azáltal, hogy elfogadjátok önmagatokat, mindazt, amit az életben tettetek, és amit veletek tettek. Elfogadjátok és feldolgozzátok ezeket a dolgokat, mert tudjátok, hogy éppen ezekre volt szükség ahhoz, hogy eljuttassanak titeket az utolsó állomásra, ahol a fényt rögzíteni kell.

Ősrégi történetet őriztek a testetekben. Egyike azoknak, amire kérünk benneteket, és amire emlékeztetünk, az, hogy nyissátok ki ezt a történelmi kincsestárat, és váljatok belső régésszé. Próbáljatok végigutazni a jelenlegi és még sok másik életetek emlékútjain, hogy képet alkothassatok a tudat céljairól.

Amikor látni kezditek saját tudatotok célját, és felfedezitek a sok sikeres utat, amelyet bejártatok, a sok álruhát, amelyet viseltetek, és a sok cselekedetet, amelyben részt vettetek, megtanuljátok teljes egészében elfogadni magatokat. Amint képesek lesztek elfogadni saját, nem mindig nemes viselkedéseteket, elfogadjátok saját azonosságotokat, nemeteket és azt, hogyan értékeltétek vagy nem értékeltétek a létet sok inkarnáción keresztül, kinyílik bennetek egy csakraközpont, amely a csecsemőmirigy közelében található, a negyedik és az ötödik csakrátok között. Ezen keresztül nyílik majd meg végül az idegrendszer, beáramlik az információ, ezen át kezditek megújítani a testeteket, és ezáltal juthattok el a feltétlen szeretethez.

Amikor elfogadjátok és felfedezitek, miben vettetek részt, jobban megértitek majd, mi zajlik most a bolygón. Akkor majd hagytok másokat arra a dallamra táncolni, amely éppen a legtöbbet tanítja nekik.

Szól néhány igen diszharmonikus dallam is a bolygón, de mindegyiknek célja van. A cél az én megerősítése, hogy képes legyen a valóságot teljes mivoltában megismerni. Akkor majd tisztán látva kijelölheti a lélek valóságon át vezető útját, vagy ha úgy tetszik, önmaga útját.

A Földet eredetileg az összes galaktikus rendszer információcsere-központjává akarták tenni. Az Eredeti Tervezők még nem adták fel. Ők a Fény Családjának tagjai voltak, és közületek néhányan nagyon közel álltak hozzájuk. Érezd ezt át egy pillanatig.

Fel akarjuk ébreszteni emlékeiteket. Szeretnénk, ha megértenétek a nagyságrendjét annak, ami a fajotokkal történik ezen a bolygón, hogy aztán kényelmesen, a tudás birtokában cselekedhessetek. Az Eredeti Tervezők mesteri módon alakítanak ki különböző irányokat és valóságokat.

Mint már mondtuk, a szabad akaratú univerzumban az Első Alkotó mindent megenged. Mivel saját szektorotokon kívül a ti fogalmaitok szerinti idő nem létezik, a dolgok a maguk ütemében alakulnak. Ezért van az, hogy az emberek azt hiszik, hosszú ideje semmiféle izgalmas kozmikus esemény nem történt a Földön. Az evolúció nagyobb léptékével mérve nem telt el hosszú idő, de mivel ti a Föld időrendszerébe zárva éltek, az az érzésetek, hogy sok idő múlt el.

A fény információt ad, a sötétség visszatartja azt. Így az elkövetkező időkben könnyen felfedezhetitek, ki kicsoda és mi micsoda, amikor utazni kezdtek a háromdimenziós birodalmon kívül. Csak annyit kell tennetek, hogy felismeritek a fényt, amely tudást ad, vagy a sötétséget, amely letagadja az információt, félrevezet, esetleg teljes tudatlanságban akar tartani.

A sötétség és a fény ugyanattól a teremtőtől származik: az Első Alkotótól, aki egy sereg teremtő istent alkotott és küldött szét, hogy megtegyék ajánlatát. Szabad kezet adott ezeknek a teremtő isteneknek a világok kialakításához, hogy felfedezzék, miként kell életet létrehozni, és miként váljanak a galaktikus rendszerekben általuk alkotott bolygók szüleivé. A jó szülővé válás soha véget nem érő folyamat.

A teremtő istenek fogták, és megalkották önmagukat, és saját magukból táplálták világaikat. Van egy egyiptomi mítosz egy teremtő istenről, aki önkielégítéssel alkotta meg a világot. Az isten önmagából kicsi identitásokat hozott létre, hogy része lehessen saját alkotásának.

Mindnyájatokra szükség van ahhoz, hogy felidézhető legyen a teremtő istenekhez tartozó emlék. Kik ezek az istenek ? Kik azok az istenek, akik ezekkel az istenekkel harcoltak ? Ki az a néhány isten, aki idejött, és irányított benneteket ? Feladatotok egyik része az, hogy hozzáférjetek az emlékeitekhez.

Amikor ezek a lények visszatérnek a Földre, sokan lesznek köztetek, akik rájuk néznek, és azt mondják: - Igen, ezek nagyszerű istenek. Pompásan érzem magam velük. Annyira csodálatosak ! Nézd, mire képesek. - Az istenek közül néhányan látszólag rendbe teszik és megmentik a világotokat. Ilyenkor lehet könnyen elveszíteni a nagyobb rálátás képességét. Úgy tűnik majd, azért érkeztek, hogy a világotokat rendezzék és jobbá tegyék, de amit valójában tesznek, nem más, mint egyszerűen az uralom és az irányítás újabb formájának kialakítása. Ezzel azt akarjuk mondani, hogy az emberek a hitrendszerüket építik fel ezekre az entitásokra. Nagyszabású marketingprogram keretében vezetik majd be életetekbe a jelenlétüket. A program máris megkezdődött.

Ti nem vagytok olyanok, mint a Földön élő tömeg, hiszen ti a Fény Családjának tagjai vagytok, és ezt tudjátok is, míg mások nincsenek vele tisztában. Ösztönösen tudjátok, hogy ezek a lények nem fényből vannak, és rosszul érezhetitek magatokat egy olyan társadalomban, amelynek erről fogalma sincs. Sok ember fogja imádni ezeket a lényeket, mert úgy tűnik majd, mintha csodák történnének, és a világ történelmének legnagyszerűbb eseménye zajlana. A látszat szerint az emberiség kap egy teljesen új lehetőséget, egy új aranykort. Aztán nagy lesz a meglepetés, amikor az emberek rájönnek, hogy a zsarnokok hatalmasabbak, mint valaha.

A cél természetesen az, hogy minden egyén önállósuljon, és a bolygó egységessé váljon. Nem mindenki hajlik majd erre a változásra. Nincs mindenki benne abban a vibrációban, amely most harmóniában akar működni. A Földön élők közül néhányan egyfajta extázisba esnek, amikor megtalálják azt, ami hitük szerint egy új hatalom, egy magasabb hatalom, egy új paradigma vagy ilyesmi. Ezért a Fény Családja, amely beszivárgott és betelepült a bolygóra, megteremti a saját planetáris szféráját, a saját Földjét.

A hatalomról szól a tanítás. Ki a főnöke a bolygón jelenleg tartózkodó lényeknek ? Ki az ő istenük ? Ki parancsol nekik ? A parancsnok most visszatér a Földre. A bolygó számára ez kemény lecke lesz. Ezeknek a lényeknek nincsenek spirituális ismereteik, nem spirituális beállítottságúak, ezért tagadják a spirituális erő létezését. Tudományos elveket dolgoztak ki és technológiákat, amelyek semmissé teszik a spirituális törvényeket.

Mivel ti ismeritek a spirituális birodalmat és hisztek benne, azt gondoljátok, hogy a fejlődése folyamán természetesen mindenki más is magához veszi ezt a tudást. Ez nem így van. Kiváló mesterként lehet manipulálni az anyagot és a valóságot a spirituális kapcsolatok ismerete nélkül is. Nagyon fontos, hogy ezt tudjátok.

A csillagokból a Földre érkezők némelyikének olyan képességei lesznek, amelyek hihetetlennek tűnnek majd a földi emberek számára. De ezek a lények érezni nem fognak, mert céljuk nem a spirituális felfedezés. Természetesen a bolygó és az egész univerzum minden lakója szabadon választhatja a keresést, a spirituális én felébresztését. Csak nem mindenki fogja ezt felismerni.

Ahogy ez a bolygó is nagyon erős egyéneket nevelt ki, akik nincsenek kapcsolatban saját érzelmi központjaikkal -nincs kapcsolatuk az érzelmi és spirituális tudattal -, az űrben is léteznek rendkívül hatalmas űrkirályok vagy űrentitások, akiknek semmi közük a spiritualizmushoz. Hatalmas erők ezek. Ha összefutnál velük, Dávid és Góliát találkozásaként élnéd meg. Ezért fontos mindnyájatoknak megtanulni, miként változtassátok meg saját valóságotokat, hogy táncolhassatok a frekvencia vibrálásai között, vagy kiröppenhessetek a világnak arra a pontjára, amelyet meg akartok ismerni.

Azért szeretnétek valamit, amit imádni lehet, mert a Földön irányítják a frekvenciát. A bolygó abba az irányba halad, hogy legyen valaki vagy valami új, akit vagy amit imádni lehet. A teremtő istenek, a hüllők tudják, hogy tervük finoman szólva meghiúsult és most új ötleteket akarnak kidolgozni, a félrevezetés, az akarattól való megfosztás új formáját. Ezért mindenekelőtt hallgassatok saját magatokra. Hallgassatok a megszólaló belső üzenetekre, kezdjetek el azok ütemére táncolni, és barátkozzatok meg velük. Nektek magatoknak kell belülről felfedezni a valóságot, ezáltal irányíthatjátok az életeteket. Ez a szabad akarat zónájának igazi ajándéka.

A szabad akarat zónájában a kettősség vagy az egyensúly része az, hogy minden megengedett, még a zsarnokság is. Ebben a szabad zónában mindenkinek megadatott a lehetőség, hogy kialakítsa saját valóságát. A Földön a legtöbb ember hagyja, hogy mások teremtsék meg és irányítsák az ő realitását. A frekvenciaszabályozás révén arra ösztönöznek benneteket, hogy a válaszokat magatokon kívül keressétek. Amikor az új istenek megjelennek, készen álltok rá, hogy imádjátok őket. És ez így megy mindig tovább. Azok, akik ilyen módon irányítják a frekvenciát, ugyanúgy eltévedtek, mint ti, és ti vagytok az ő tükreik.

Amikor a saját irányításotok és bátorságotok szerint kezdtek élni, minden teljesen megváltozik körülöttetek. Ez történik sok helyen. Mint ahogy a gondolat útra kel a Földön, a kozmoszban is vannak ösvények, amelyeken a gondolat utazik. A térhálók és az alkotó kozmikus sugarak egy intergalaktikus rendszer részei, amely a létezés más területeire irányítja mindazt, amit ti gondoltok. Tehát a más rendszerekbe érkező frekvencia révén már most is élő inspirációk vagytok mások számára.

Ugyanolyan módon, ahogy mi energiát irányítunk más struktúrákból a ti rendszeretekbe, ti is energiát küldtök más rendszerekhez, és hatással vagytok ezekre - anélkül, hogy tudnátok. Azt akarjuk, hogy tudatára ébredjetek a befolyásnak és az erőnek, amellyel más rendszerekre tudtok hatni. Nem is hinnétek, milyen erősek vagytok, és ezért veszélyesek lehettek. Ebből a mutáló energiából hihetetlen mennyiséget vettetek magatokhoz. Mit akartok tenni vele ? Miként fogjátok irányítani ? Szeretitek magatokat ?

Az Eredeti Tervezők sokkal többet akarnak ennél az adott zónánál: az univerzális DNS megváltoztatására törekszenek. Az egész világegyetemet szeretnék megkaparintani, hogy megalkothassák a tudatosság új szimfóniáját. Nem csak a frekvencia elérhetőségét próbálják visszaállítani a Földön. Ennél sokkal messzebbre menő céljaik vannak: az egész univerzum vibrációs szintjét akarják átszervezni. Úgy teszik ezt, hogy kulcsfontosságú zónákba hatolnak be, szinte egyidejűleg mindenhová beszivárognak, behatolnak. Ezekben a különböző központokban egyetemes tudatra ébredés megy majd végbe, és a saját megfelelő idejében az egész univerzum meg fogja változtatni a frekvenciáját.

Az Eredeti Tervezők felkeltették az Első Alkotó érdeklődését. Az Első Alkotó minden létezőtől tanul, hiszen minden létező ő maga. Éppen úgy, ahogy ti megtanuljátok tisztelni a dolgokat, amelyeket önmagatok számára létrehoztatok, az Első Alkotó is tisztel minden élőlényt. Az Első Alkotó hagyja élni a teremtményeit. Saját képességeiről úgy szerez ismereteket, hogy megfigyeli, amit létrehozott, mint ahogy egy okos szülő tanul a gyermekétől. Az Első Alkotónak szüksége van arra, hogy útnak induljatok, és elvigyétek hozzá a legújabb találmányokat, mert ezáltal szerez tapasztalatokat, így fejlődik.

Az Első Alkotó azért irányította energiáját ebbe a szabad zónába, mert - a jövőtök egy fontos pontján - meglátta, hogy hová vezet ez a kísérlet, ha felügyelet és ellenőrzés nélkül hagyják. Az energia könnyen elvadulhat, és uralhat más erőket. Nagy az esélye annak, hogy több száz és több ezer év távlatába nyúló diktatúra alakuljon ki ebben a világrendszerben. A kísérletet most átdolgozzák valahol a jövő egy távoli pontján, alapenergiáit megváltoztatják és átalakítják. Azzal, hogy különböző álruhákat viselve a rendszer gyomrába hatoltok és öntudatra ébredtek, ti is részt vesztek ebben az átalakításban.

Az emberi részetek alkotott magának egy képet arról, hogy ki a jó fiú és ki a rossz, ki kicsoda az űri hierarchiában. Számtalan könyv foglalkozott ezzel a témával, és ti mindet megvettétek. Töröljétek ezeket az elképzeléseket. Töröljétek ki mindegyiket, beleértve a rólunk alkotott elképzeléseiteket is.

Nem biztos, hogy a következő néhány évben az égből érkező lények a Fény Családjának tagjai lesznek. Inkább a bolygó jelenlegi lakóinak a tükrei. Azt mondtuk, hogy a befolyás megszerzése a lecke, amelyet el kell sajátítanotok - az, hogy saját magatoknak ti parancsoljatok, és ne adjátok át többé a döntés jogát a kormány embereinek, a szülőknek, a tanároknak vagy az isteneknek. Itt az ideje, hogy a Földön élő emberek önállóvá váljanak.

Ehhez először meg kell őket tréfálni, hogy képesek legyenek felébredni. Sokan érezhettek majd nagy csalódottságot. Olyan dolgokat vesztek észre, amelyet más nem; látni fogjátok, ahogy eluralkodik a tömegőrület a bolygón, és nem lesztek képesek együtt élni vele. Látni fogjátok, miként halad számos ember egy hamis isten, a butaság felé.

Kezditek érezni, mi következhet. Fényt hozni gyötrelmes feladat; de ha már beengedtétek a testetekbe, nincs visszaút. Nem mondhatjátok azt, hogy "otthagyom a fény csapatát, nem leszek többé a Fény Családjának tagja." Néhányan szeretnétek majd ezt tenni néha, de ha már bennetek van a fény, akkor ott is marad.

Szeretnénk, ha megértenétek, hogy a bolygón és a bolygó körül lévő űrlények, akikről úgy érzitek, hogy "rossz fiúk" -és akikkel a kormányszervek üzleteket kötöttek -, ugyanazzal a dolgokkal foglalkoznak, mint ti. Ezek a lények a ti hiedelmeiteket és drámáitokat tükrözik vissza felétek. Kegyetlenséggel vádolják őket, azzal, hogy embereket rabolnak el, mutációkat hoznak létre, ami a földönkívüliek tanulmányozásával foglalkozó szervezet sok tagjából mély felháborodást vált ki.

Ezek a lények mégis tükröt tartanak nektek, hogy megmutassák saját világotokat: mi mindenbe beletörődtök, és mi mindent megengedtek világszerte vezetőiteknek. Vajon az, ahogy elfogadjátok a kormányt és a médiát, és azt a módot, ahogyan használnak benneteket, más mintha egy földönkívüli lemészárol egy tehenet ? A földönkívüliek, akik idejönnek, semmi mást nem tesznek, mint amit a saját fajotok tesz. A tömeg engedi, hogy vezetői a nevükben úgy cselekedjenek, ahogy akarnak, nem tiltakozik, nem mondja, hogy: - Hé, ezt nem hagyom jóvá ! - Túlzott engedékenység uralkodik a Földön. A bolygón létező tudatosság ebből áll: -Majd te megcsinálod helyettem. Nem akarok felelősséget vállalni. Te leszel a kormánytisztviselőm. Te leszel a tanárom. Te leszel a főnököm. Valaki mondja meg, mit kell tennem.

A földönkívüliek ezt tükrözik vissza. Emlékszel a V című filmre, amelyet pár évvel ezelőtt mutattak be a tévében ? Enged némi bepillantást az űrből érkező bizonyos entitások ügyeskedésébe; néhány ember minden bizonnyal imádni fogja, és abszolút hatalmas mestereknek tartja majd őket. Azt mondjuk, hogy ezek a forgatókönyvek valóra válnak. Az emberi tudatosság és a földönkívüli jelenlét ezen a bolygón az összeolvadás folyamatában van. Erről szól minden reklám.

Sokan, akik megismeritek és használjátok a saját ítélőképességeteket, megdöbbentek és felháborodtok majd azon az ostobaságon és ideologizált imádaton, amelyet az emberek többsége kifejezésre fog juttatni az űrből érkező bizonyos lények iránt, akik azt állítják magukról, hogy a ti teremtőitek, pedig a testük egyáltalán nem hasonlít a tiétekhez. Sok mindent meg tudnak tenni, és számos technológiát osztanak meg veletek. Esetleg meggyógyítanak bizonyos betegségeket, amelyek kialakulásához ők maguk járultak hozzá azzal, hogy a bolygó tudósait baktériumháborúra képezték ki. Undorodni fogtok a társadalomtól, mert nem jöttök majd ki az új istenekkel, és félrevonultok. Fel tudjátok fogni, hogy az új istenek esetleg hüllők lesznek ? Azt hiszitek, hogy ez már kissé nevetséges ? Kapaszkodjatok csak meg, mert fogalmatok sincs, mi vár rátok. Ha elmondanánk mindent, ami bekövetkezik, már rég elillantatok volna.

Néhányan mindkét csapatban játszanak, mert kettős ügynökök. Itt az ideje, hogy megértsétek ezt a bonyolult folyamatot. Félretesszük a hittételeiteket és kitágítjuk az identitásotokat, mert valamire felkészítünk benneteket. Ha felkészültök, képesek lesztek arra, hogy megtartsátok önazonosságotokat, és nem fog összetörni mindaz, amiről eddig azt hittétek, hogy odaát van.

Drága emberek, nagy kaland vár rátok és csak ti tudjátok végigcsinálni ezt a kalandot. A fizikai valóságon túli birodalom állandóan segít benneteket, a Fény Családjának tagjai mindig körülöttetek és mellettetek vannak. De a ti dolgotok, hogy megértsétek a törvényeket, amelyeket tanítunk, és meghonosítsátok ezen a bolygón.

Amikor a tanítottak szerint kezdtek el élni - hisztek az identitásban, hisztek az egyidejűségben, hiszitek, hogy részei vagytok egy tervnek -, akkor rájöttök, hogy még a legnagyobb zűrzavar és a legbizarrabb dolgok közepette is képesek vagyok arra, hogy szembeszegüljetek az emberiség törvényeivel.

A teremtő isteneknek is megvannak a maguk teremtői, akik felé az evolúcióban tartanak. A teremtő istenek és az ő teremtőik közötti tudati elszakadás a világok és univerzumok manipulációi közepette jött létre, nem szükségszerűen a fajok manipulációja miatt. Rengeteg valóságon keresztül manipulálnak benneteket, mint fajt. A ti feladatotok, hogy megértsétek, hányféle valóságban léteztek. A benneteket befolyásoló lények feladata annak megértése, hogy hány világban manipulálják a valóságokat. A teremtő istenek zsonglőrködnek a valósággal, de vajon ki az, aki az ő realitásukkal bűvészkedve alkotni küldi őket ebbe a sok világba ?

Ezt mind érezni kell. Engedjétek, hogy agysejtjeitek életre keljenek anélkül, hogy racionális, tudatos elmétek mindent a legapróbb részletekig meg akarna határozni. A folyamat részeként először egy érzést élesztetek fel magatokban, majd egy napon, egy adott pillanatban, talán egy délután elsöprő erővel támad rátok az érzés, hogy tudjátok: egy ezer oldal terjedelmű műalkotás kel életre ötpercnyi mennyei extázis alatt.

> Ki viszi a fénysugarat ?Az univerzum történelmét fizikai testetek őrzi. Ami most történik a bolygón, az szó szerint testetek mutációja, ha olyan szintre engeditek fejlődni, ahol az információt kezelni képes számítógéppé válik.

Ez biogenetikai módszerrel valósul meg, amelyhez valójában semmi közötök nincs. Szándékos együttműködéssel természetesen megkönnyíthetitek a folyamatot. A lények, akik teremtettek benneteket, és akik történelmetek ismétlődő fordulópontjain áttervezik a DNS-eteket, most biogeneti-kailag megváltoztatják a fajt.

Az eredeti teremtő istenek - vagy projekttervezők - ezt az időt határozták meg arra, hogy visszatérjenek, átvegyék a bolygót és helyreállítsák az eredeti terv szerint. Milliókat hívtak, hogy vegyenek részt ennek megvalósításában. Milliók mondták: - Igen, mi lázadók vagyunk. Hadd menjünk vissza, szerezzük vissza ezt a projektet, és nézzük meg, helyre tudjuk-e hozni. Építkezünk a romokon, és mindent a helyére teszünk.

Elkészült tehát a terv. A genetikusok dolgozni kezdtek, hogy megtalálják azt, aki magában hordozza a rejtett géneket és a fénysugarat. Ti választottátok ki nagy gondosan a családot, amely származásilag a legkedvezőbb lehetőséget tudja teremteni számotokra a potenciálisan fejlődni képes fénykódolt szálak eléréséhez. Mielőtt testet öltöttetek, mindnyájan elköteleztétek magatokat olyan események megtervezése mellett, amelyek aktivizálják kódjaitokat vagy a programokat, amelyek életre keltik az emlékeiteket. Aztán beléptetek a testbe, és mindezt elfelejtettétek. Egy bizonyos mértékig mindnyájan teljesítettétek az aktivizálást, mert tudjátok, hogy létezik egy isteni szándék vagy Isteni Terv, amelynek részei vagytok. A kódok felélesztése és saját identitásotok felismerése hamarosan elképesztően intenzívvé válik. Ezért a fejlődő DNS a felelős. Amikor a helyére kerül a tizenkét szálú DNS, a tizenkét spirál elkezd rákapcsolódni a tizenkét csakrából álló rendszerre.

A tizenkét csakra spirálisan forgó központ, olyan kódolt információval ellátva, amelyet le kell fordítanotok. Akkor is fejlődtök, amikor nem vagytok a bolygón, és helyette inkább a saját többi identitásotokkal vagytok elfoglalva. A fejlődés érdekében ezért olyan helyzeteket választotok, amelyek különösen tele vannak kihívásokkal, amelyekben meg kell haladnotok a lehetőségek végső határait. Bármilyen valóságba léptek is be, ott szuperlényekké kell válnotok, mert a Fény Családjának - a renegátok csapata - tagjaiként ez a ti fő erősségetek. Szándékosan jöttetek erre a bolygóra, kihívást keresve, amellyel szembeszegülhettek. Nem problémákat kerestetek, és nem diszharmóniát teremtő daccal próbálkoztatok, hanem olyan módon, amely harmonikus szembenállást tesz lehetővé. Harmóniátok segítségével ellenállhattok a régi vibrációs frekvenciának.

A többiekkel létrejövő súrlódások annak tudhatók be, hogy ráléptél erre az evolúciós ösvényre, és gyors tempóban haladsz előre. Másoknak ez nem tetszik, mert most még nem arra vannak kódolva, hogy úgy reagáljanak, ahogy te. Néhány ember egyáltalán nincs erre kódolva. Páran ismerik a változás tervét. Amikor ők idejöttek, tudták, hogy ha lesz bátorságuk e bolygóra lépni - a bolygóra kialakított eredeti terv ismeretében -, az saját tudatos utazásuk végrehajtására szóló megbízatás lesz. Ez pedig a tudatosság magasabb szintjére emeli őket akkor is, ha a saját részvételük az átalakulásban csak annyi, hogy jelen vannak.

Az efféle aktivitásnak a puszta közelsége is egyfajta erőt ad. Tekints tehát kellő elismeréssel mindazokra, akik ebben az időben jelen vannak a bolygón, akik úgy döntöttek, hogy résztvevői lesznek ennek a hatalmas frekvenciaváltásnak. Szükség van az összes résztvevőre, mert minél több frekvencia fogható a bolygón, annál több energia képződik, hogy megváltoztassa a régi frekvenciát. Azok, akik megnyitották magukat a fénynek, a szó szoros értelmében átrendezik a testüket. Néha, amikor éjszakánként felébredsz, szinte érezheted is az átrendezést. A testnek ez az átalakítása a DNS újraszervezése.

A DNS egy szál; a tudósok összekötő szálként írnák le. A tudósok a tudomány jelenlegi állásának megfelelő legjobb ismereteik szerint bizonyos kódokat fedeztek fel a DNS adott részein. Arra is rájöttek, hogy több felesleges rész is van a DNS-ben. Más szóval: vannak olyan részek, amelyeket nem tudnak megérteni, megfejteni. Azt gondolják tehát, hogy ezek a részek csak részt vesznek az utazásban, ezért "selejt DNS"-nek nevezték őket. Mellékvágányon járnak.

Már beszéltünk arról, miként alakítottak ki benneteket a teremtő istenek. Úgy formáltak meg, mint a házakat, amelyek később majd még bővülnek, új részekkel gazdagodnak. Most fordulóponton álltok, amikor a tervezők hozzátesznek valamit lényetekhez. A tudósok által "selejt DNS"-nek kikiáltott DNS hosszú ideig aludt a testetekben, és most aktivizálódik. Tanításainkban mindig hangsúlyozzuk az oxigéntermelés fontosságát, hiszen az oxigén táplálja a kódot, és felébreszti testetekben azt a DNS-t, amely természetesen egyáltalán nem "selejt".

Amit a tudósok selejtnek neveznek, az tárolja mélyen a testetekben a percepciókat. Ez teszi lehetővé, hogy minden téren érzékelőkké, négydimenziós lényekké váljatok. Az ébredő DNS teszi majd lehetővé, hogy megváltozzon a látásotok, a hallásotok, növekedjen az életteretek és így tovább. A DNS-nek ez a tudósokat zavarba hozó, szunnyadó része most kel életre.

A változás olyan gyors tempóban megy végbe, hogy néhány tudós a folyamatot betegségnek hiszi. Sokan aggódnak is emiatt. Rábeszélték a kormányt, hogy dollármilliárdokat fektessen a DNS-kutatásokba. A testedben zajló folyamat természetesen nem betegség: természetes változáson és átrendeződésen mész keresztül. Ez a változás leggyakrabban akkor zajlik, amikor alszol, és reggelente arra ébredhetsz, hogy kicsit másnak érzed a testedet. Felkészülhetsz arra, hogy a változások meg is látszanak rajtad, és új képességeid fejlődnek ki. Automatikusan tudni fogsz számtalan dolgot.

Az emberi test eredeti tervezői jóindulatú lények voltak. Ezek az eredeti teremtő istenek bőkezűen láttak el benneteket, biogenetikailag lelki életerővel, és az adottságok hatalmas tárházával. E tudás java részét a fénykódolt szálak tárolják a testedben, amelyek hajdan szétszóródtak, de már kezdenek újraegyesülni. Csontrendszered is összhangban van ezzel a tudással. Energia indul a szent erőlelőhelyekről, kozmikus sugarak hatolnak be a testedbe, és a sejtjeidben lévő fénykódolt szálak elkezdik átrendezni magukat. Erezni fogod a változást. A változás mindenhonnan visszatükröződik, bárhová is nézel.

A jelenlegi evolúciós rendszer, amelyet a teremtő istenek terveztek, hogy néhány dimenzióval vagy rezgésszámmal feljebb juttassanak, a tizenkét - hét testen belüli és öt testen kívüli - energiaközpontnak megfelelő tizenkét spirál evolúcióján alapszik. így hozható működésbe a rendszer. A spirálok emberi testen belüli fejlődéséhez létre kell hozni egy közös frekvenciát, amelyet még a legmélyebben fekvő állomásokon lévők is el tudnak érni.

Olyan emberek is vannak, akik képesek meghaladni a tizenkét spirált. Az emberiség tudatossági állapota azonban általában nem képes elérni ezt a gyorsulást. Az embereknek éppen elég nagy ugrás az, hogy a kettős spirálról a tizenkét szálú spirál rendszerére álljanak át.

Néhány ember nagyon rövid időn belül a tizenkét szálas spirál birtokában lesz, míg másokban a váltás csak valamikor az évtized egy későbbi szakaszában következik be. Ez azért van így, mert minden lény arra van kódolva, hogy akkor kapja meg a frekvenciát, amikor azt már képes önmagába olvasztani. Sokan már most, a terv kezdeti szakaszában is elég nehéz időket élnek át a változások feldolgozása miatt. A földiek nagy többsége meggyőzte magát arról, hogy csak egyféle valóság létezik, másik nincs. Ez az emberi faj bukásához vezethet.

Amint egy emberben teljes erőre kapnak a spirálok, felébred az illető belső tudása, a tudás, amely messze meghaladja mindazt, amit korábban tanult. Ez a belső tudás az önismeret, a tudás, amely azt mondja, sokkal több dolog létezik, mint ez a fizikai világ. Hidd el ezt ! Tudd ! Értsd meg !

A fizikai lét a spirituális világ kapuja. A lélek világa és az önfejlesztés egy információrobbanás szélén áll: olcsó energia, ingyen energia - mindent megkaptok. A piciny rostok millióiból és milliárdjaiból álló fénykódolt szálak fejlődése által fogtok hozzájutni.

A bolygóra érkező és hatalomra kerülő fosztogató teremtők egy bizonyos életformára akartak beállítani benneteket, hogy irányíthatókká váljatok. Ki kellett kapcsolniuk az intelligenciátokat, amit a DNS-etekben a spirálokat formáló fénykódolt szálak szétszórásával és szétkapcsolásával meg is tettek. Ezek a szálak most ismét spirálokba szerveződnek, azok pedig hármas egységekben fejlődnek, amíg a ki nem alakul a tizenkét nyaláb vagy spirál. Amikor a sok fénykódolt szál tizenkét szálas nyalábja vibrálni kezd a testben, minden egyes szál egy-egy energiaközpontnak felel meg.

Sok energiaközpont van, és még rengeteg spirál fejlődhet ki. Pillanatnyilag a spirálok és a csakrák száma is tizenkettő, mert ennyit képes az emberi tudat kezelni anélkül, hogy tönkretenné magát. Most tehát a tizenkét spirál kialakításával foglalkozunk, amelyeket bekapcsolunk a tizenkét csakrába. Mint már mondtuk, hét csakra van a testen belül, öt a testen kívül. A testen belüli hét csakrával nem nehéz dolgozni, hiszen ha teret engedsz érzéseidnek, fizikailag ki tudod tapintani, és be tudod azonosítani őket. Az első három a létezés, a nemiség és az érzékeléssel szerzett érzelem csakrája. A negyedik a szívcsakra, az együttérzés és mindennel való kapcsolódás központja. Az ötödik a torokcsakra, amely a beszéddel van összefüggésben. A hatodik a harmadik szem csakrája, a spirituális látásé. A hetedik a korona-csakra, amely megnyílik az előtt a tudás előtt, hogy az ember identitása a fizikai test határain túl is létezik. Ha eljutsz a testen kívüli öt csakrához, új módszereket kell találnod annak megértésére, hogy a biztosnak nem nevezhető dolgok és események is valóságosak.

A nyolcadik csakra a cselekvés birodalmában található. Körülbelül tizenkét hüvelyknyire lebeg a fejed felett. A legtöbb ember a nyolcadik csakraközpontját a testéhez közel tartja. A kilencedik is közel van, a testtől pár méternyi távolságra. Amint kialakul a tizenkét szálas spirál, ez a csakra a Föld atmoszférájához csatlakozik, hogy Földcsakrává váljon, bekapcsolódva a hálózatba. Ez egy összekötő kapocs.

A tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik csakra már sokkal távolabb van. A behangolt és becsatlakoztatott állapotban lévő tizedik csakra a naprendszeretekhez csatlakozik. A tizenegyedik galaktikus rendszeretekhez kapcsolódik, a tizenkettedik pedig az univerzum valamelyik pontjához.

Információt fogsz kapni ezektől a személyes központoktól, hiszen egyben kollektív központok is, mint ahogy a többi személyes csakraközpontod is kollektív központ. Ha megtanulod megérteni a csakrák üzenetét, az élet többé már nem lesz ugyanolyan.

Nem minden ember megy át most ezen a változáson, mert nem mindenkit kódoltak arra, hogy ebben az időpontban reagáljon. Mindenki egy meghatározott sorrendiséggel érkezett ide - egy térképpel arról, hogy mikor, hol és hogyan tud a leghatékonyabban dolgozni. Sokan most azt tanulgatják, miként kövessék az énjük tervét, amely elvezeti őket magasabb rendű énjükhöz. Amint megtanuljátok ennek a módszerét, az élet egészen könnyűvé válik. A fény eszközei lesztek és a cselekvés puszta szándéka által tudtok majd közlekedni.

Minden ember más-más időpontban éli át ezt a változást, hiszen nem lenne jó, ha mindenki egyszerre változna. Káoszhoz vezetne, márpedig bizonyos rendre szükség van. Amikor valaki e változásokon megy keresztül, mindig segítséget kérhet valakitől, aki már átment ezeken az átalakulásokon. A kezdők számára nagyon nehéz lehet a folyamat. Ti mutatjátok az utat. Aki már túljutott a fordulópontokon, megteremtheti az ösvényt, és vezethet másokat. Vannak térképek, amelyek előre jeleznek bizonyos eseményeket, amelyekkel esetleg szembesülhettek, ha be akartok csatlakozni az időhálóba. Minél nagyobb elkötelezettséget táplálsz minden pillanatban a saját fejlődésed iránt, annál hamarabb következnek be ezek a változások a legutolsó személy életében is.

Volt idő, amikor az emberi faj magasabb rezgési síkon élt. Akkoriban képesek voltatok rá, hogy utazzatok a valóságsíkok között, és manipuláljátok az anyagot. Az akkori képességeitek közül sokat szándékosan szórtak szét azok a lények, akik most a valóságotokat irányítják. Meg kell értenetek, hogy minden valóságnak vannak őrei, és különböző időkben más-más kísérők és őrök vannak jelen.

Mi az őr kifejezést semleges formában használjuk. Ti az őr kifejezést olyasvalakire alkalmazzátok, aki véd benneteket. Mi azt mondjuk, hogy az őr felelős a valóságért, és esetleg másokkal szemben őrzi azt; nem engedi, hogy mások belépjenek és megváltoztassák az ő valóságukat. Az általunk emlegetett őrök nem feltétlenül jóindulatú, felemelő entitások. Azok az entitások, akik a ti valóságotokat őrzik, távol tarthatják azokat az entitásokat, akik felszabadíthatnának benneteket.

Azért felejtettetek el ennyi mindent, mert átszereltek titeket, örökölt képességeitek nagy részét pedig szétszórták és kikapcsolták, hogy működésképtelenné váljatok. Társadalmatokban az irányítás gondolatok révén jött létre. A Föld körül védőfüggönyök húzódnak, ha megkísérelnétek, hogy rácsatlakozzatok ezen információk valamelyikére, nem lenne meg az eszközötök, a hátteretek vagy a képességetek ahhoz, hogy megértsétek ezeket a valóságokat.

Kitáguló realitásokba merül most az egész bolygó. Saját valóságotokat kell először nagyon mélyrehatóan megismernetek ahhoz, hogy a többi valóságba bejuthassatok. Nincs idő húsz év pszichoanalízisre. Néhány óra alatt kell kifejlesztenetek azokat a képességeket, amelyek lehetővé teszik, hogy néhány évtizedet utazhassatok saját érzelmi evolúciótokban. Utaznotok kell majd az érzelmi sztrádán, mert az emberi test az érzelmeken keresztül tudja kifejezni magát. Ez fajotok különlegessége és ajándéka.

Az érzelem sztrádáit először olyan területek irányába kell megnyitnotok, amelyeket ebben az életetekben elzártatok magatok elől. Emlékek árja zúdulhat be, miközben ezek az adatok összehangolódnak bennetek. Emlékképek olyan eseményekről, amelyeket az adott időben nehezen viseltetek, vagy amelyekre esetleg nem találtatok magyarázatot. Néhány ember a földönkívüliekkel való találkozásának eseményeit is láthatja, amit gyermekkorotokban mindnyájan átéltetek. Néhányan a szexualitás olyan megnyilvánulásait fedezhetitek fel, amelyeket nem értettetek abban az időben, amikor kapcsolatba kerültetek vele, akár aktív, akár passzív résztvevői voltatok. Az ilyen dolgokat az ember érzelmi teste magába temeti, mert ezek nagyon érzékeny területek, és az értelmi test nagyon szigorú ítéletet hoz. A spirituális testhez kapcsolódó érzelmi test elrejtőzik ez elől.

Mindnyájan azt hiszitek, tudjátok, kik vagytok. A kilétetekre vonatkozó történeteitek alapja az, ahogy emlékeztek növekedésetek folyamatára ebben az életetekben. Azt akarjuk elmondani nektek, hogy sok párhuzamos és legitim létetek is van, amelyeknek más emlékeik vannak, mint nektek. Ezeket az emlékeket elfojtottátok, vagy nem koncentráltatok a vonatkozó eseményekre, mert azokat érzelmi testetek nem tudta feldolgozni.

A felszínre kerülő dolgok többsége a szexualitással áll kapcsolatban, mert ez olyan részetek, amelyet nem értettetek ugyan, de mindenképpen kapcsolatba kell kerülnötök vele, hogy megértsétek a célját. Mi a szexualitás ? Ki alkotta meg a nemiség elfogadható és elfogadhatatlan kinyilvánításaira vonatkozó szabályokat ? Emlékezni fogtok arra a sok kapcsolatra és energiára, amely fiatal korotokban állandóan körülvett benneteket, hogy tanítson. Leblokkoltátok ezeket az eseményeket, mert nem kaptatok segítséget ahhoz, hogy elhiggyétek, valóban megtörténtek.

A többdimenziós felfedezés megkezdésével előjönnek az emlékek, amelyek elől eddig elzárkóztatok. Meg lesztek döbbenve, miként voltatok képesek elfelejteni egész történeteket és életeket, elsősorban olyan eseményeket, amelyek tizenkét évnél fiatalabb korotokban történtek veletek. Meglepetéssel fedezitek majd fel az idegrendszer képességét arra, hogy elzárja olyan adatok áramlását, amelyeket az ész nem tud feldolgozni. De a felvételek ott vannak, tehát vissza fogjátok őket játszani. Most már képesek lesztek arra, hogy feldolgozzatok számos eseményt, mert megtanuljátok, miként szemléljétek semlegesen azokat, és hogy ne ítélkezzetek akkori viselkedésetek felett.

A jelenlegi testetek, identitásotok, életetek felfedezését gyorsan végezzétek el. Nincsenek éveitek arra, hogy tanulmányozzátok ezeket. Ahogy visszakerül és visszakapcsolódik az információ a DNS-etekbe, megérzitek, hogy a jelen élet eseményei miképp csatlakoznak és kapcsolódnak célok láncolatával sok más helyhez, ahol éltetek, és sok más személyiséghez, akik voltatok.

Ha felhagynátok az ítélkezéssel, képesek lennétek meglátni azt, ami itt valójában történt, méghozzá a sejtemlékezés révén első kézből kapott tapasztalatok alapján. Csak úgy juthattok el erre a magasabb frekvenciára, és csupán akkor határozhatjátok meg a bolygón töltött életetek jövőjét, ha felhagytok azzal, hogy elítélitek saját szerepeteket ebben a folyamatban. Ez nagyon összetett és nagyon fontos dolog. Érezzétek át, amit most mondtunk. A folyamat arról szól, hogy leromboljátok a létező hittételeket, és a valóság eretnekeivé váltok. Megértitek, hogy egyszerűen megtagadták tőletek a nektek jogosan járó, valódi életet. Mindenképpen emlékeznetek kell arra, kik vagytok.

Nem vagytok egyedül. Ezt nem tudnátok egyedül véghezvinni. Azt mondjuk ugyan, hogy saját magatok viszitek lelketek zászlaját, de lényetek más aspektusai is rájöttek a történtekre. Most visszatérnek a ti idősíkotokra, hogy létrehozzák ezt az energiaörvényt, amely sokfajta valóságra lesz hatással. Nem győzzük hangsúlyozni ezeknek az időknek a jelentőségét, az izgalmat és örömet, amelyet tartogatnak - de csak akkor, ha akarjátok a változást.

Ha nem vagytok hajlandók változni, nem akartok néhány dolgot feladni, olyan tapasztalaton kell keresztülmennetek, amely minden lesz, csak nem örömteli. Mindenkinek vannak dolgai, amelyeket nem akar feladni. Éppen ez nehezítheti meg igazán a cselekvést, hiszen mindenki életében van valami, amihez ragaszkodik. Ugyanakkor mindnyájan azért jöttetek ide, hogy tegyetek itt valamit, hogy tovább mehessetek az utatokon és megtapasztalhassátok mindazt, amire a lelketek vágyik. Olyan, mintha valami befejezetlen ügyetek lenne. Sokak számára a kötelet túl szorosra húzták, hogy el ne repülhessenek, mondván: - Mit keresek itt már megint ? Elmegyek innen !

Azok, akik már ismerik a magasabb régiókat, időnként nagyon magányosnak érezhetik magukat ezen a bolygón. Több millió hozzád hasonló ember van most itt, akik erős segítő csoportot alakítanak ki. Már keresik egymást, találkoznak, te pedig már kezded összesodorni a tudatosságodat - a tudat egyik finom selyemszálát a másik után. Meglátod, miként jön létre a legcsodálatosabb alkotás erőfeszítés nélkül, hiszen az is része a tervnek, hogy ösztönzést kapsz bizonyos dolgok megtételére.

Az egész bolygót úgy irányítják, hogy ideérkezésed első percétől kezdve arra tanítanak: nem te irányítod a saját valóságodat. Arra tanítottak, hogy mindig a körülmények diktálnak, és minden függ valami olyasmitől, amibe nincs beleszólásod. Ez így helytelen ! Te vagy az egyetlen, aki irányítod a saját DNS-edet.

Mindent teljes mértékben az irányításod alatt tartasz. Amíg ezt fel nem ismered, és el nem hiszed, ki vagy szolgáltatva mindannak, amit valaki más akar tenni veled ebben a szabad akaratú zónában. És ártatlanságodban ki voltál szolgáltatva olyan dolgoknak, amelyek hagyták, hogy a DNS-ed, az intelligenciád és még sok minden egyéb irányítás alá kerüljön.